Servisi

Echolink

Pomoću sustava Echolink na Internetu, repetitor je povezan sa svim Echolink repetitorima svijeta. Pristup je moguć na dva načina:

  • kucanjem broja Echolink čvora (tonom DTMF) npr. na tipkovnici prijenosne postaje (“vokca”) ili
  • preko Internetske aplikacije Echolink. Kad skinete aplikaciju za PC, potrebno je registrirati se da možete pristupiti Echolinku. Repetitorima i linkovima pristupate kroz izbornik.

Popis brojeva repetitora (poludupleks) vidite ovdje.

Popis brojeva linkova (simpleksni kanal) vidite ovdje.

 

Repetitor

Na lokaciji Laze radi klupski repetitor 9A0LPZ na frekvenciji 145.5875 MHz. Pokriva područje Zlatne doline i dijelom prostor do 70-ak km u krug. Pristup je bez subtona..

 

APRS

Na lokaciji kluba u funkciji je APRS sustav, 9A1CAE-10 u Požegi. Frekvencija je 144.800 MHz. APRS je preko Interneta povezan dalje u EU i svijet. APRS mapu svih trenutačno aktivnih APRS čvorova i korisnika cijeloga svijeta možete vidjeti na ovom linku.