S redovne godišnje skupštine Radio kluba 9A1BTU

Redovita godišnja skupština Radio kluba 9A1BTU je održana 11. veljače 2023. godine prema  sljedećem

DNEVNOM REDU
1. Otvaranje skupštine i pozdravna riječ predsjednika kluba.
2. Izbor radnih tijela:
– radno predsjedništvo
– verifikacijsko povjerenstvo
– zapisničar
– ovjerovitelji zapisnika.


Nastavite čitati S redovne godišnje skupštine Radio kluba 9A1BTU