Novi put do radioamaterske dozvole


Od 1. siječnja 2024. godine dozvole se izdaju u elektroničkom obliku, elektronički potpisane i dostavljaju elektroničkom poštom. HAKOM će iznimno izdati presliku elektroničke dozvole u papiru samo za potrebe odlaska radioamatera u zemlje koje ne priznaju elelektronički oblik dozvole
Polazna stranica do aplikacije za izdavanje dozvola je
https://app.hakom.hr/default.aspx?id=10787 koju možete pronaći u tražilici zadajući pojam “e-amaterska” ili klikom na sliku na početku ovog teksta.