S redovne godišnje skupštine Radio kluba 9A1BTU

Redovita godišnja skupština Radio kluba 9A1BTU je održana 11. veljače 2023. godine prema  sljedećem

DNEVNOM REDU
1. Otvaranje skupštine i pozdravna riječ predsjednika kluba.
2. Izbor radnih tijela:
– radno predsjedništvo
– verifikacijsko povjerenstvo
– zapisničar
– ovjerovitelji zapisnika.


3. Izvješća:
– o radu kluba u 2022. godini
– blagajnika
– nadzornog odbora
– suda časti.
4. Rasprava o izvješćima.
5. Prijedlog plana rada za 2023.godinu.
6. RaznoI

ZVJEŠĆE O RADU RADIOKLUBA U 2022. GODINI

Radioklub je u prošloj godini uspio održati bar minimum aktivnosti unatoč nepovoljnim okolnostima
zbog Covida, smanjenim financijama, prirodnim nepogodama i nekim nemilim događajima na
radioamaterskim opsezima

rad je nastavljen pod osobnim oznakama s osobnom opremom i antenskim sustavima.
Veći dio našega plana za prošlu godinu je ipak realiziran.
1. Servisiranje radio-opreme
Obnovljeni su spojni kabeli dijelova opreme. Popravljen je i postavljen u prostoru radio-kluba APRS
čvor (radioamaterska služba za automatsku prijavu lokacije). Renovirana je postaja Kenwood TR751 i
postavljena za rad u klubu. Demontirani su svi uništeni antenski sustavi s natjecateljske lokacije Laze.

U okviru Hrvatskog radioamaterskog sustava veza u kriznim situacijama (pandemija, potresi, poplave,
požari) naš radio klub dao je značajan doprinos radu tako da se redovito javljao na prozivke upravne postaje
na skedu (susretu) na kratkom valu (KV, 3.675 MH7) i ultrakratkom valu (UKV) na repetitoru Psunj (145.7875
MHz), svaki četvrtak u 20h. Od toga naš je radioklub više puta bio voditelj skeda na državnoj razini, na oba
opsega.Cijelo izviješće: ovdje

Neke od izvršenih servisa, kupovine opreme, putovanja, pa do troškova domjenka u prošloj godini financirali
su neki od naših vrijednih članova vlastitim sredstvima.

Prijedlog plana rada za 2023. godinu
1. Popravak antenskog sustava na lokaciji Laze
Ponovo postaviti UHF, UKV i KV antenske sustave.
2. KV natjecanja
Sudjelovati u 1 nacionalnom natjecanju.
3. UKV natjecanja
Sudjelovati barem u 5 natjecanja, od toga bar jedno u digitalnom modu FT8. Osigurati uvjete
za osvajanje barem jednoga prvog mjesta (nabava linearnog pojačala za 70cm, puštanje u
pogon lineara za 2m i KV)
4. Rad u sustavu veza u kriznim situacijama.
Sudjelovati u radu mreža za opasnost i Hrvatskog radioamaterskog sustava u kriznim
situacijama kao sudionik i kao organizator.
5. Sudjelovanje u radu tijela Hrvatskog radioamaterskog saveza
Sudjelovati u skupštini Hrvatskog radioamaterskog saveza i njenim radnim tijelima.
6. Posjet stručnim radioamaterskim sajmovima – Osijek i Zagreb.
7. Servisiranje radio-opreme
popraviti i servisirati radio-opremu, izraditi vezni sklop (interface) između računala PC i
radiopostaje TS2000 za digitalne modove. Nabaviti osnovnu mjernu opremu i alat.
8. Uređivanje natjecateljske lokacije
Organizirati radove na uređenju natjecateljske lokacije Laze s ciljem osiguravanja dobrih
uvjeta za rad u natjecanjima, osobito kao reprezentativno mjesto rada za mlade operatore.
Također, urediti i same prostorije kluba da se osiguraju uvjeti za rad novih članova.
9. Tečaj i ispit za radioamatere. Mentorstvo novim radio-amaterima
Provesti tečaj za nove radioamatere, organizirati ispit a zatim mentorirati rad novih
radioamatera.
10. Sudjelovanje u akcijama županijske i gradske ZTK