Besprekidno napajanje u klubu

Česti prekidi struje iz gradske mreže izazivaju gašenje računala u klubu, a time i Echolinka i APRS-a. Za njihovo ponovno pokretanje potrebno je doći u klub, uključiti računalo i ručno pokrenuti navedene programe. Za osiguranje napajanja bez prekida, imamo UPS, odn. uređaj za besprekidno napajanje.
On sadrži pretvornik napona 12V DC iz akumulatora u 230V AC, koji onda napaja računalo, postaje i modeme za vrijeme dok nema napona u gradskoj mreži.

17.9.2020. je ugrađeni akumulator 12 V/7.2 Ah zamijenjen vanjskim akumulatorom 12 V/ 45 Ah, tako da je omogućen nesmetan rad Echolinka i APRS oko 1.5 sat nakon nestanka napona gradske mreže.

9A2YF