Godišnja skupština 2020

      HRVATSKI RADIOAMATERSKI SAVEZ

              RADIOAMATERSKI KLUB

VALLIS AUREA Požega

9A1BTU/9A4P

PO BOX 626,  OIB : 53803225668

www.hamradio.hr/9a1btu , 9a1btu@hamradio.hr

Žiro račun Podravska banka d.d. 2386002-1130011575

 

RNO: 00466

 

 

 

 

 

 

 

ZAPISNIK SA REDOVITE GODIŠNJE SKUPŠTINE

RADIOAMATERSKOG KLUBA „VALLIS AUREA 9A1BTU/9A4P“ POŽEGA

 

 

 

 

 

 

 

  1. redovna Skupština Radioamaterskog kluba Vallis Aurea 9A1BTU/9A4P (u daljnjem tekstu kluba) održana je 15. veljače 2020. godine u Požegi u prostorijama kluba u ulici Republike Hrvatske 1c. sa početkom u 18 sati.

Na početku Skupštine predsjednik kluba Branko Pulić 9A3TO obratio se riječima kako mu je drago da smo se okupili u takvom broju i zamolio prisutne da se svi ustanu i odamo počast minutom šutnje našem dragom prminulom radioamateru Dragi Mikelu 9A2XF. Pozdravio je prisutne goste i rekao kako bi trebali izabrati radno predsjedništvo te je predložio za radno predsjedništvo Vladimir Koudela 9A2YF kao predsjedavajući, Tomo Karavlah 9A7DJD i Mirjana Di Giorgio kao članovi radnog predsjedništva.

Nakon podizanja ruku, jednoglasno je usvojeno radno predsjedništvo, te je zauzelo svoje pozicije i vođenje Skupštine preuzeo je Vladimir Koudela, koji se zahvalio na ukazanom povjerenju te prešao na biranje verifikacione komisije koja treba utvrditi brojnost članova.Verifikaciona komisija: predsjednik Vladimir Karakatić 9A4KV, Vlasta Koudela 9A3DVL i Zvonko Paus 9A7JFV kao članovi. Podizanjem ruku jednoglasno je izabrana verifikaciona komisija. Za zapisničara je je predložen Zdravko Bartošek 9A3JY, koji je također jednoglasno izabran. Ovjerovitelji zapisnika Krešimir Milinković 9A4KM i Franjo Rajner 9A3DTL što je također jednoglasno usvojeno.Verifikaciona komisija je utvrdila brojnost i zaključila kako je prisutnih 20 od ukupno 27 članova, što je natpolovična većina i sve odluke će biti pravovaljane.

 

 

 

 

 

 

 

DNEVNI RED:

 

1.Otvaranje skupštine i pozdravna riječ predsjednika kluba

2.Izbor radnih tijela:

-radno predsjedništvo

-verifikacionu komisiju

-zapisničar

-ovjerovitelji zapisnika

3.Izvješća:              -o radu kluba u 2019. godini

-blagajnika

-nadzornog odbora

-suda časti

4.Rasprava o izvješćima.

5.Izbor člana izvršnog odbora, umjesto preminulog Drage Mikela 9A2XF

6.Prijedlog plana rada za 2020. godinu.

7.Razno i prigodni domjenak.

 

 

 

Pod trećom točkom dnevnog reda uslijedila su izvješća i to:

 

 

 

  1. Izvješće o radu kluba u protekloj godini – predsjednik Branko Pulić 9A3TO
  2. Izvješće o stanju blagajne – blagajnik kluba Antun Petrović 9A4PT
  3. Izvješće nadzornog odbora – Vladimir Karakatić 9A4KV
  4. Izvješće suda časti – Vladimir Koudela 9A2YF

 

Sva izvješća su dokumentirana i priložena u spise godišnje Skupštine.

 

 

 

Nakon izvješća pod četvrtom točkom uslijedila je rasprava po izvješćima i to:

 

 

 

– Vladimir Koudela 9A2YF se nadovezao na izvješće o radu kluba za 2019. godinu i rekao kako je klub bio iznimno aktivan i jedna od uspješnijih natjecateljskih godina tako da imamo što prezentirati Gradu Požegi, ZTK i svima ostalima na osvojenim mjestima što kluba a što naši članovi radioamateri. Ovim rezultatima možemo biti zadovoljni i imamo što prezentirati ostalim udrugama u gradu i to je velika promidžba kluba, Grada pa tako i Hrvatske. Sve je bilo popraćeno velikim pljeskom i zahvala svima koji su učestvovali u tim aktivnostima. Ovdje treba naglasiti i posebno zahvaliti Vladimiru Koudela, Vlasti Koudela, Ivanu Maruszki kao I našem najmlađem članu Ivanu Laštovica koji su zaslužni za ovakve rezultate. U privitku ovog zapisnika biti će priloženi svi rezultati natjecanja.

 

-Nadalje za riječ se javio tajnik RK Zdravko Bartošek koji je istakao kako su ovo odlični rezultati na natjecanjima i to nas svrstava u sami vrh radio klubova u Hrvatskoj ali da se

 

moraju uključiti i drugi članovi i pomoći u natjecanjima jer imamo dosta mogućnosti da se to i ostvari.

 

 

-Miki Dvorniković javio se za riječ i ostao zapanjen rezultatima kluba, zahvalio učesnicima i rekao da samo tako nastavimo dalje.

 

 

-Garilović Tomislav napomenuo je kako smo održali tečaj za planinarsko društvo “Gojzerica”, te predlaže da isto takav tečaj održimo za planinarsko društvo “Sokol”, s tom razlikom da bi ovo bila mala škola odnosno za djecu planinare.

 

 

– Vladimir Koudela 9A2YF daje na usvajanje izvješća i sva su jednoglasno usvojena. Tada prelazi na 5. točku dnevnog reda a to je izbor člana Izvršnog odbora umjesto našeg dragog i preminulog člana Drage Mikela. Stav kluba je da to mjesto popuni naš član i jedan od najaktivnijih a to je Vladimir Koudela 9A2YF, nakon toga svi su upitani ima li još kakav prijedlog i svi su se jednoglasno složili da bi Vladimir Koudela odlično obavljao tu dužnost. Daje se na glasanje i jednoglasno je prihvaćen novi član IO Vladimir Koudela.

 

 

Nakon toga prelazi se na 6. točku dnevnog reda a to je plan rada za 2020. godinu, koji je

iznio predsjednik kluba Branko Pulić 9A3TO kao i financijski plan, sve će biti u prilogu spisa Skupštine.

 

 

Prešlo se na zadnju točku dnevnog reda razno. Naime RK ima stav da se ide u malu promjenu Statuta, i da se uvede dopredsjednik RK kojeg bira predsjednik RK iz redova Izvršnog odbora, koji također predstavlja RK. Predsjednik radnog predsjedništva Skupštine je pitao članove što misle o tome i svi su se složili oko takvog prijedloga. Dano je na glasanje i jednoglasno usvojeno. Pošto je na Skupštini bio nazočan i Izvršni odbor RK, predsjednik kluba je izabrao dopredsjednika a to je Vladimir Koudela 9A2YF.

 

 

– Vladimir Koudela 9A2YF je zatvorio službeni dio godišnje Skupštine i pozvao sve članove na prigodni domjenak a poslije toga da se druže i razmjenjuju svoja iskustva o radioamaterizmu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisnik sastavio 19. veljače  2020. godine

 

Zdravko Bartošek  9A3JY

 

__________________

 

OVJEROVITELJI ZAPISNIKA:

 

Krešimir Milinković  9A4KM ______________

 

Franjo Rajnović  9A3DTL__________________