Hrvatski FF Program
Godišnji Program
HRVATSKA FLORA i FAUNA na radiovalovima
©

Radioklub Hrvatska Flora Fauna
uz potporu pravne osobe za upravljanje vodama u Hrvatskoj,
HRVATSKE VODE

HRVATSKE VODE

Pravilnik
o dodjeli priznanja hrvatskim operatorima u Godišnjem 9AFF Programu

9AFF projekt Log Search

U cilju promocije Projekta Hrvatska Flora Fauna, poticanja što većeg broja aktivatora i lovaca za sudjelovanje u njemu, Radioamaterskiklub Hrvatska Flora Fauna, u suradnji s pravnom osobom za upravljanje vodama u Republici Hrvatskoj Hrvatskim vodama, programom HRVATSKA FLORA i FAUNA na radiovalovima ustanovio je Godišnja 9AFF priznanja, kojima će nagraditi najuspješnije aktivatore i lovce tijekom kalendarske. godine. Priznanja će se dodijeliti u dvije kategorije, aktivatorima i lovcima, te posebno inozemnim radioamaterskim operatorima.
Posebno će se cijeniti aktiviranje/odrađivanje tzv., vodenih područja, u kojima dominantnu sastavnicu čini voda u nekom njenom obliku. Ta su područja na listi posebno istaknuta (bonus bodovi)..
Vrednuju se sva, a ne samo jedanput (unique) aktivirana/odrađena 9AFF područja, i to prema donjem izračunu.

Radioamatersko sudjelovanje u programu
bod
A
Aktiviranje/odrađivanje jednog (unique) područja
2
B
Ponovljeno aktiviranje/odrađivanje nekog područja
1
C
Svako aktiviranje/odrađivanje bonus (vodenog) područja
1

Priznanja će se dodijeliti u dvije kategorije, aktivatorima i lovcima (SWL), prema sljedećim uvjetima:

1. AKTIVATORI

1.1. Godišnjom 9AFF plaketom u sklopu ovoga programa bit će nagrađena prvoplasirana radioamaterska postaja (aktivator) koja prema gornjem izračunu sakupe najveći broj bodova.Ostali aktivatori dobiti će prigodne diplome za sudjelovanje.
1.2. U slučaju da dva ili više aktivatora imaju jednak broj aktiviranih područja, prednost će imati onaj s najviše aktiviranih vodenih područja.
1.3. Zaštićeno područje smatrat će se aktivirano ako su se tijekom aktivacije poštovala pravila za 9AFF Program.
1.4.
Ako s neke od 9AFF referenci radi više operatora ali pod zajedničkom pozivnom oznakom, ta se aktivnost priznaje i kao osobna, pojedinačna aktivnost, ako zajedno načine više veza nego je prikazano u donjoj tablici:

Broj operatora u grupi
(aktivatora)
Ukupni broj veza potrebnih za klupsko i pojedinačna priznavanja jedne aktivirane 9AFF reference
rad s pojedinačnim pozivnim oznakama
rad sa zajedničkom pozivnom oznakom
klupska ili osobna pozivna oznaka
60 QSO
-
+ 1 operator
120 QSO
100 QSO
+ 2 operatora
180 QSO
140 QSO
+ 3 operatora
240 QSO
180 QSO
+ 4 operatora
300 QSO
220 QSO
+ 5 operatora
360 QSO
260 QSO

1.5. Godišnju 9AFF plaketu u sklopu programa HRVATSKA FLORA i FAUNA na radiovalovima, dobit će i najbolji inozemni aktivator. Ostali inozemni sudionici dobit će elektroničke diplome.
1.6. U osvajanju ovih priznanja mogu sudjelovati oni aktivatori koji su aktivatorski log, u ADIF formatu, poslali na uvid najkasnije do 10. siječnja sljedeće godine, na adresu florafauna@inet.hr
1.7.
Godišnje elektroničke 9AFF diplome dobit će ostali sudionici ako svoj zahtjev samoinicijativno pošalju organizatoru preko sustava za apliciranje

2. LOVCI

2.1. Godišnjom 9AFF plaketom u sklopu programa HRVATSKA FLORA i FAUNA na radiovalovima bit će nagrađena prvoplasirana domaća radioamaterska postaja, koja temeljem gornje tablice sakupi najveći broj bodova. Jedna 9AFF referenca može se računati više puta, ali ne tijekom iste aktivacije.
2.2. Godišnju prigodnu 9AFF plaketu dobit će prvoplasirani 9A SWL operator.
2.3. Godišnju 9AFF plaketu u sklopu programa HRVATSKA FLORA i FAUNA na radiovalovima, dobit će prvoplasirani inozemni lovac kao i SWL operator.
2.4. U slučaju da dva ili više lovaca imaju jednaki broj odrađenih područja, prednost će imati onaj s više vodenih područja.

2.5. Godišnje elektroničke 9AFF diplome dobit će ostali sudionici ako svoj zahtjev samoinicijativno pošalju organizatoru preko sustava za apliciranje:

3. PRIJELAZNE ODREDBE

3.1. Pod lovci i aktivatori, u ovom Pravilniku, podrazumijeva se operator ili više njih, koji koriste jednu pozivnu oznaku.
3.2. Vremenski period na koje se odnose ova Pravila je kalendarska godina.
3.3. Za potankosti koje nisu određene ovim Pravilnikom, primjenjuju se pravila iz 9AFF programa.
3.4. Osvajači će svoja priznanja dobiti najkasnije do 31. siječnja sljedeće godine.
3.5. Sastavni dio ovih Pravila su: (1) lista 9AFF područja, te primjeri obračuna bodova za: (2) aktivatore i (3) lovce. Lovci ne trebaju ispunjavati obrasce već će obračun sačiniti organizator.
3.7. Odbor za dodjelu priznanja u ovome programu čine: Franjo, 9A2MF (menadžer za 9AFF diplome), Radovan, 9A2SC (član IO RK HFF) i Emir, 9A6AA (predsjednik RK HFF).


Jeste li u ovgodišnjim 9AFF logovima? Provjerite ovdje, molim.

Zagreb, 8. veljače 2013.
rev.: 09.11.2017.
Voditelj programa
HRVATSKA FLORA i FAUNA na radiovalovima
Emir, 9A6AA

Flag Counter
Od 1. studenoga 2012

home