CROATIAN
Amateur Radio
FLORA FAUNA Project
©
"Lets Save the green Planet Earth!"

Hrvatska zaštićena područja (popis 9AFF referenci)
koja vrijede za Hrvatski i Svjetski Flora Fauna Projekt
Croatian Protected Areas (list of 9AFF references)
valid for Croatian and World Flora Fauna Project
home
9AFF-001 Brijuni
9AFF-002 Kornati
9AFF-003 Krka
9AFF-004 Mljet
9AFF-005 Paklenica
9AFF-006 Plitvička jezera
9AFF-007 Risnjak
9AFF-008 Sjeverni Velebit
9AFF-009 Biokovo
9AFF-010 Kopački Rit
9AFF-011 Lastovsko otočje
9AFF-012 Lonjsko Polje
9AFF-013 Medvednica
9AFF-014 Papuk
9AFF-015 Žumb.-samobor. gorje
9AFF-016 Telaščica
9AFF-017 Učka
9AFF-018 Velebit
9AFF-019 Vransko jezero
9AFF-020 Hajdučki & Rožanski kukovi
9AFF-021 Bijele & Samarske stijene
9AFF-022 Prvić
9AFF-023 Lun
9AFF-024 Mrkan
9AFF-025 Bobara
9AFF-026 Supetar
9AFF-027 Lokrum
9AFF-028 Košljun
9AFF-029 Maloston. zaljev i Malo m.
9AFF-030 Limski zaljev
9AFF-031 Mali Kalnik
9AFF-032 Đurđevački pijesci
9AFF-033 Muški bunar
9AFF-034 Prašnik
9AFF-035 Dvorina
9AFF-036 Jelas
9AFF-037 Pod Gredom
9AFF-038 Prud
9AFF-039 Orepak
9AFF-040 Delta rijeke Neretve
9AFF-041 Kočje
9AFF-042 Pod Gospu
9AFF-043 Motovunska šuma
9AFF-044 Kontija
9AFF-045 Datule - Barbariga
9AFF-046 Palud-palu
9AFF-047 Cret u Ban. Moravcima
9AFF-048 Česma
9AFF-049 Veliki Pažut
9AFF-050 Dugačko brdo
9AFF-051 Laudonov gaj
9AFF-052 Velika Plješivica - Drenovača
9AFF-053 Novakuša
9AFF-054 Podpanj
9AFF-055 Glavine - Mala Luka
9AFF-056 Fojiška - Podpredoščica
9AFF-057 Mali bok - Koromačna
9AFF-058 Dundo
9AFF-059 Glavotok
9AFF-060 Zeleni Vir i Vražji prolaz
9AFF-061 Javornik - Tisov vrh
9AFF-062 Debela lipa - Velika rebar
9AFF-063 Đon Močvar
9AFF-064 Dražiblato
9AFF-065 Smerovišće
9AFF-066 Vrljika
9AFF-067 Jadro
9AFF-068 Pantan
9AFF-069 Lože
9AFF-070 Radiševo
9AFF-071 Vukovarske dunavske ade
9AFF-072 Saljsko polje
9AFF-073 Kolansko blato
9AFF-074 Veliko i Malo Blato
9AFF-075 Dubrava - Hanzine
9AFF-076 Dubravica
9AFF-077 Jastrebarski lugovi
9AFF-078 Zaprešić - Sava
9AFF-079 Strmec - Sava
9AFF-080 Crna Mlaka
9AFF-081 Stupnički lug
9AFF-082 Varoški lug
9AFF-083 Crni jarci
9AFF-084 Čorkova uvala
9AFF-085 Babji zub - Ponikve
9AFF-086 Mikulić potok - Vrabečka gora
9AFF-087 Bliznec - Šumarev grob
9AFF-088 Gračec - Lukovića - Rebar
9AFF-089 Markovčak - Bistra
9AFF-090 Tusti vrh - Kremenjak
9AFF-091 Rauchova lugarnica - Desna Trnava
9AFF-092 Pušinjak - Gorščica
9AFF-093 Sekulinačke planine
9AFF-094 Vransko jezero (N/W part)
9AFF-095 Japetić
9AFF-096 Krapje Djol
9AFF-097 Rakita
9AFF-098 Štirovača
9AFF-099 Visibaba
9AFF-100 Zavižan-Balinovac-Velika kosa
9AFF-101 Varoški lug
9AFF-102 Velika dolina


click here to enlarge

 

 

9AFF-001 Brijuni 9AFF-002 Kornati 9AFF-003 Krka 9AFF-004 Mljet 9AFF-005 Paklenica 9AFF-006 Plitvice 9AFF-009 Biokovo 9AFF-007 Risnjak 9AFF-008 Northern Velebit 9AFF-010 Kopački rit 9AFF-011 Lastovo islands 9AFF-012 Lonjsko polje 9AFF-013 Madvednica 9AFF-014 Papuk 9AFF-015 Žumberačko gorje 9AFF-016 Telaščica 9AFF-017 Učka 9AFF-018 Velebit 9AFF-019 Vransko jezero 9AFF-020 Hajduči & Rožanski kukovi 9AFF-021 Bijele & Samarske stijene 9AFF-022 Prvić island 9AFF-023 Lun 9AFF-024 Mrkan island 9AFF-025 Bobara 9AFF-026 Supetar island 9AFF-027 Lokru  island 9AFF-028 Košljun island 9AFF-029 Malostonski i Malo more 9AFF-030 Limski zaljev 9AFF-031 Mali Kalnik 9AFF-032 Djurdjrvački pijesci 9AFF-033 Muški bunar 9AFF-034 Prašnik 9AFF-035 Dvorina 9AFF-036 Jelas 9AFF-037 Pod gedom 9AFF-038 Prud 9AFF-040 Neretva delta 9AFF-041 Kočje 9AFF-039 Orepak