CROATIAN
Amateur Radio
FLORA FAUNA Program
©
"Lets Save the green Planet Earth!"
9AFF diploma
Pravila
Pravila
za osvajanje diplome Hrvatska Flora Fauna
u trajnom 9AFF Programu

DIPLOMA HRVATSKA FLORA I FAUNA

Pridružujući se naporima hrvatskih institucija u očuvanju i promidžbi zaštićenih prirodnih vrijednosti (područja i svojti), hrvatski radioamateri, članovi Radiokluba Hrvatska Flora Fauna (RK HFF), pokrenuli su hrvatski radioamaterski Program (9AFF Program), s namjerom da kroz promotivne radioamaterske aktivnosti iz zaštićenih područja, potiču hrvatske radioamatere, kao i one širom svijeta, u udruživanju u podizanju svijesti o potrebi skrbi o zaštićenim prirodnim vrijednostima, poglavito onim ugroženima. 9AFF Programom obuhvaćeni su svi hrvatski nacionalni parkovi, parkovi prirode te strogi i posebni rezervati. Referentna lista dostupna je ovdje, a broji 103 zaštićena područja (9AFF reference) u Republici Hrvatskoj.
Kako bi valorizirali promotivne radioamaterske aktivnosti, pokretači 9AFF Programa (članovi RK HFF) utemeljili su 9 stupnjeva diplome Hrvatska Flora Fauna, koju mogu osvojiti radioamaterski operatpri koji sudjeluju u 9AFF Programu, odnosno, koji radioamaterskim vezama na simboličan način upućuju svoje poruke širom svijeta o postojanju naših zaštićenih podrućja, promičući i na taj način potrebu njihova očuvanja.

Uvjeti za osvajanje radioamaterskih priznanja u Programu Hrvatska Flora i Fauna

1. Radioamatersku diplomu Hrvatska Flora fauna mogu osvojiti svi licencirani (i SWL) operatori i to kao:
- lovci (chasers): uspostavom odredenog broj radioveza s operatorima koji rada iz različitih 9AFF područja ili
- aktivatori (activators): radeći radioamaterskom postajom iz podrucja navedenih u 9AFF listi .

2. Za 9AFF diplomu vrijede radioveze od 25. lipnja 1995. godine.

3. Nema ograničenja glede frekvencijskih područja i vrste rada, odnosno, rad mora biti u skladu s Pravilnikom o amaterskim radijskim komunikacijama. Neće se priznati radioveze ostvarene preko repetitora.

4. Lovci uspostavljaju radioveze s postajama koje emitiraju iz zaštićenih područja (referenci). Oni moraju odradili (sakupili) određeni broj 9AFF referenci za pojedini stupanj diplome. Radioveze nije potrebno posebno dokazivati: one se već nalaze u logovima koje su (koje će) poslali aktivatori te su spremljeni u bazu podataka (na serveru).

5. Aktivatori su radioamaterski operatori koji s radijskom postajom rade iz zaštićenih područja, odnosno, (u pojedinim slučajevima) s njihovih rubnih dijelova. Aktivator koji želi sudjelovati u 9AFF Programu (odnosno, u njegovom programu diploma), treba predočiti posebne dokaze o svojoj aktivnosti:
- Dokazati da je održao najmanje 60 radioveza iz pojedinog 9AFF područja. Pripadajući log, u ADIF obliku, treba poslati 9AFF Program Manageru (florafauna(at)inet.hr).
- Predočiti dokaze o radu iz konkretne 9AFF reference za koju se traži priznanje o aktivnosti (nedvojbene fotografije, ulaznice u Park, pogodan GPS prikaz i sl.).
- Nakon provjere primljenih podataka, 9AFF Program Manager će obavijestiti 9AFF Award Managera o statusu konkretne aktivacije, te ADIF log proslijediti u 9AFF bazu podataka.
- Ako aktivator, iz bilo kojih razloga ne dostavi dokumentaciju o svojoj aktivnosti, njegove radioveze će se priznati lovcima koji su ga odradili, ali on neće biti uključen u program 9AFF diploma.

6. Ako neki aktivator, iz bilo kojega razloga ne pošalje svoj log, lovci mogu potvrditi kontakt s konkretnom referencom, šaljući preslik QSL kartice koju je dobio od aktivatora.

7. Ako tijekom aktivacije operator ne održi potrebnih 60 radioveza, tada njegove veze vrijede lovcima, a on može ponovo aktivirati navedeno 9AFF područje te odraditi broj veza koje mu nedostaju. Kod zahtjeva za priznavanje takve aktivacije, potrebno je naznačiti dan(e) kada je aktivator već radio s te 9AFF reference kako bi se te veze objedinile s vezama iz prve aktivacije ta kao zbirni log pohranile u bazu podataka. Nije ograničeno vrijeme između dvije takve aktivacije.

8. Za osvajanje pojedinih stupnjeva diplome potrebno je: (a: lovci) održati radioveze s postajama koje su radile iz nekog od zaštićenih područja (9AFF popis), odnosno, (b: aktivatori) raditi iz određenog broja zaštićenih područja, tj., referenci, kako slijedi:

---
Lovci + SWL
Aktivatori
priznanja
različite 9AFF reference
9AFF honor roll
97
50
9AFF plaketa I
80
40
9AFF plaketa II
60
30
9AFF plaketa III
44
20
I stupanj
30
17
II stupanj
25
14
III stupanj
20
11
IV stupanj
15
8
V stupanj
10
5

5. Sva 9AFF priznanja su besplatna i šalju se e-mailom na adresu osvajača (aplikanta) u elektroničkom obliku (*jpg), za za lovce (chasers) odnosno za aktivatore (activators).

6. Plakete i Honour roll mogu biti izrađeni u fizičkom obliku, uz naknadu od 185,00 kn. (Izrađeni su na drvenoj podlozi, veličine 23x18cm. Svi podaci nanešeni su u boji na tanku zlatnu ili bijelu aluminijsku foliju (podlogu). Dobro je znati: Mi nememo obvezu snositi troškove slanja plakete do osvajača. Želite li da vam se 9AFF plaketu pošalje poštom (kao preporučena pošiljka), potrebno je dopaltiti 20kn za poštarinu. Tada plaketu šaljemo u roku od 7 dana. U slučaju da ne pošaljete iznos potreban za poštarinu, 9AFF plaketa će vam biti dostavljena na neki od dostupnih načina. No, moguće je da tada plaketu nećete dobiti u očekivano vrijeme.).Naknade za prizmamja na drvetu uplaćuju se na klupski račun kod Zagrebačke banke prema sljedećim podacima:

RK "Hrvatska Flora Fauna"
Zagreb, Lastovska 14
Zagrebačka banka
IBAN HR8223600001102191367

7. Ako s neke od 9AFF referenci radi više operatora ali pod zajedničkom pozivnom oznakom, te žele da im se ta aktivnost prizna i kao osobna, pojedinačna aktivnost, tada zajedno moraju načiniti sljedeći broj radioveza:

Broj operatora u grupi
(aktivatora)
Ukupni broj veza potrebnih za klupsko i pojedinačna priznavanja jedne aktivirane 9AFF reference
rad s pojedinačnim pozivnim oznakama
rad sa zajedničkom pozivnom oznakom
klupska ili osobna pozivna oznaka
60 QSO
-
+ 1 operator
120 QSO
100 QSO
+ 2 operatora
180 QSO
140 QSO
+ 3 operatora
240 QSO
180 QSO
+ 4 operatora
300 QSO
220 QSO
+ 5 operatora
360 QSO
260 QSO

8. Ako je aktivnost obavljena udovoljavajući uvjete iz t.5., potrebno 9AFF Program Manageru treba dostaviti i skupnu fotografiju operatora a u cilju priznavanja i pojedinačnih aktivnosti.

9. Aktivatoru se aktivirana 9AFF referenca, poštujući uvjete navedene u t.5., računa i za kategoriju Chasers.

***

10. Svoju privrženost 9AFF Programu i prihvaćanje ovih Pravila, svi aktivatori iskazuju tiskanjem (ili ispisom na naljepnici) 9AFF reference na svojim QSL-karticama. Aktivnosti iz zaštićenih područja moraju biti u skladu s naputcima dobivenima od mjerodavnih institucija koje o njima skrbe

11. Od svih sudionika u 9AFF Programu očekuju se postupci koji će doprinijeti njegovoj promidžbi:
- jedan osoba (operator), kao lovac, može upotrebljavati samo svoju pozivnu oznaku. Veze koje održi "za drugoga" biti će obrisane..
- aktivatoru se neće priznati upisane a neodržane radioveze.

12. Sudjelovanje u 9AFF Programu je dragovoljno, a svi sudionici moraju se pridržavati ovih Pravila.

13. Nepoštivanje 9AFF Pravila povlači za sobom opomenu a nakon tri opomene i isključenje iz 9AFF Programa. Teže povrede temeljnih načela 9AFF Programa povlače za sobom trajno brisanje iz 9AFF Programa.

14. O mjerama iz t.13. odlučuje IO Rradiokluba Hrvatska Flora Fauna.

Rukovodstvo programa Hrvatska Flora Fauna
09.08.2010.
(modif.:0 9.11.2017.)

home