CROATIAN
Amateur Radio
FLORA FAUNA Program
©
"Lets Save the green Planet Earth!"

Croatian Protected Areas
valid for Croatian (9A) and World Flora Fauna Programs
WFF ref.
Name of protected area
Status
IOTA
9AFF-0099
Visibaba
Special botanical reserve
--

Special botanical reserve Visibaba (9AFF-0099) located inside of
National Park Northern Velebit (9AFF-0008)

Površina: 80 ha
Orjentir: 44°49'18.46"N 14°56'50.20"E

Za priznavanje aktivnosti s ove lokacije nužno je podastrijeti zajednički GPS snimak lokacije i operatora za postajom.
For the recognition of activities from this site it is necessary to submit photos of GPS locations and operator.

Hrvatska sibireja (Sibiraea croatica): strogo zaštićena biljka koja raste na kamenitim obroncima u pukotinama stijena i među gromadama kamenja rezervata Visibaba.

www.9aff.com