CROATIAN
Amateur Radio
FLORA FAUNA Program
©
"Lets Save the green Planet Earth!"

Croatian Protected Areas
valid for Croatian (9A) and World Flora Fauna Programs
WFF ref.
Name of protected area
Status
IOTA
9AFF-0097
Rakita
Special ornithological reserve
--
Koordinate:
45°24'6.28"N & 16°42'54.10"E
Nalazi se unutar PP Lonjsko polje (9AFF-0012)


Za priznavanje aktivnosti s ove lokacije nužno je podastrijeti zajednički GPS snimak lokacije i operatora za postajom.


Rakita je proglašena posebnim ornitološkim rezervatom 1969. godine a nalazi se u retenciji Lonjskog polja kod sela Mužilovčica.
To močvarno područje je značajno zbog zadržavanja i gniježđenja velikog broja ptica. Ovdje redovito gnijezde: trstenjak drošćić(Acrocephalus arundinaceus), trstenjak cvrkutić (Acrocephalus scirpaceus), trstenjak mlakar (Acrocephalus palustris), trstenjak rogoţar (Acrocephalus schoenobeanus), trstenjak potočar (Locustella fluviatilis), strnadica močvarica (Emberiza schoeniclus). Za vrijeme dubljih voda gnijezde ovdje divlja patka (Aras platyrhynchos), patka njorka (Nyroca nyroca), liska crna (Falica atra), te guša zelenonoga (Gallinula chloropus). Za vrijeme zimske seobe ptica, ovo područje predstavlja jedan od centara koncentracije divljih pataka. U okolnim šumama hrasta lužnjaka koncentracija ptica koje ovdje gnijezde je iznad prosjeka za Lonjsko polje.

Ornitološki rezervat Rakita je također i važno hranilište čaplji, roda i mnogih drugih močvarica, grabljivica, posebno u sušnim periodima kada je retencija Lonjsko polje suha. Zbog toga ovdje nalazimo na hranilištu bijelu rodu (Ciconia ciconia), crnu rodu (Ciconia nigra),sivu čaplju (Ardea cinerea), čaplju dangubu (Ardea purpurea), malu bijelu čapljicu (Egretta garzetta), gaka (Nycticorax nycticorax), žličarku (Platalea leucorodia) i dr.

I ovaj rezervat je gotovo uništen ljudskim djelovanjem. Zbog pojačane odvodnje rezervat je isušio. Uz financijsku pomoć Zoološkog društva iz Frankfurta izgrađen je nasip kojem je funkcija zadržavanje vode većim dijelom godine.
 

www.9aff.com