CROATIAN
Amateur Radio
FLORA FAUNA Program
©
"Lets Save the green Planet Earth!"

Croatian Protected Areas
valid for Croatian (9A) and World Flora Fauna Programs
WFF ref.
Name of protected area
Status
IOTA
9AFF-0096
Krapje Djol
Special ornithological reserve
--
Koordinate:
45°16'37.14"N & 16°50'23.03"E
Nalazi se unutar PP Lonjsko polje (9AFF-0012)


Za priznavanje aktivnosti s ove lokacije nužno je podastrijeti zajednički GPS snimak lokacije i operatora za postajom.

Krapje Đol je najstariji hrvatski ornitološki rezervat a proglašen je zaštićenim područjem 1963. godine. Nalazi se kod sela Drenov Bok. Zaštićen je u kategoriji posebnog rezervata prirode, a obuhvaća površinu od cca 25 ha. Područje Krapje Đola je močvarno, obraslo bujnom raznovrsnom močvarnom vegetacijom od koje posebno spominjemo zajednice slijedećih vrsta: trska (Phragmites australis), rogoz (Typha latifolia), obična šašika (Scirpus sylvaticus), uspravni ježinac (Sparganium erectum) i obični oblić (Schoenoplectus lacustris) idr.

Zbog močvarnog terena, te bujnosti vegetacije u Krapje Đolu zajedno gnijezde mješovita kolonija slijedećih močvarica: gak (Nycticorax nycticorax), žuta čaplja (Ardeola ralloides), mala bijela čaplja (Egretta garzetta), velika bijela čaplja (Egretta alba), čaplja danguba (Ardea purpurea) te posebice žličarka (Platalea leucorodia).
Donedavno je Krapje Đol bio gnjezdilište jedine kolonije žličarke u Hrvatskoj. Posljednjih godina ovdje gnijezdi oko 90-140 parova. Toliko gnježđenje žličarki podiže vrijednost lokaliteta sa regionalnog na međunarodnu razinu jer ovdje gnijezdi oko 10% populacije žličarki iz cijele Europe.

U prošlosti je ovaj rezervat nepažnjom ili nemarom gotovo potpuno uništen. Za potrebe poljoprivrede meliorirane su površine oko ornitološkog rezervata. Drenažne cijevi su isušile čitav okolni prostor, te je rezultat ovakvog čovjekova djelovanja bio prestanak gniježđenja. Pristupilo se spašavanju rezervata uz financijsku pomoć Zoologische Gesellschaft-a iz Frankfurta. Prokopan je kanal od Save, kojim se pušta voda u Krapje Đol te je 1991. godine nastavljeno je gniježđenje ptica.

 

www.9aff.com