CROATIAN
Amateur Radio
FLORA FAUNA Program
©
"Lets Save the green Planet Earth!"

Croatian Protected Areas
valid for Croatian (9A) and World Flora Fauna Programs
WFF ref.
Name of protected area
Status
IOTA
9AFF-0093
Sekulinačke planine
Special forest reserve
--

Područje se prostire cca 250m oko točke određene koordinatama 45°32'34.54"N 17°36'0.40"E, mjereno u horizontalnoj ravnini
(unutar PP Papuk, 9AFF-0014)

Sekulinačke planine : posebni rezervat šumske vegetacije
Površina: 8,00ha
Zaštićen od: 1966. godine

Rezervat se nalazi na najvišim, odnosno, južnim dijelovima Odjela 40, Gospodarske jedinice Sekulinačke planine (37).

Posebni rezervat šumske vegetacije nalazi se u teško pristupačnom dijelu Papuka na nadmorskoj visini 740 do 820 metara. Oko 150 godina stara šuma bukve i jele zaštićena je 1966. godine kao posebni rezervat šumske vegetacije na površini od 8 hektara. Šumskih je oaza prašumskoga tipa na Papuku ostalo vrlo malo pa je to područje, zbog starosti šume, iznimno važno za biološku raznolikost.

(Catinella olivacea je veoma rijetka europska vrsta gljive, a Sekulinačka planina je jedina šuma u Hrvatskoj gdje je ta vrsta pronađena. Catinella raste na mrtvim, trulim, srušenim bukovim stablima. U modernom šumarstvu srušena stabla se odmah miču iz šume, a iz šuma se uklanjaju suha i bolesna stabla. Takva su stabla staništa brojnim ugroženim vrstama kukaca i gljiva te gnjezdilišta ptica i odmarališta šišmiša, koji su postali ugroženi upravo zbog prevelike sječe u šumama i uklanjanja gospodarski nezanimljivih stabala).

Za priznavanje radioamaterskih aktivnosti iz ovog područja, nužno je podastrijeti: zajednički GPS snimak lokacije i operatora za postajom.

Na rad iz ovog područja operatori idu na osobnu odgovornost.


Zaštićeno područje počinje 1000m lijevo (južno) od ove oznake.

www.9aff.com