CROATIAN
Amateur Radio
FLORA FAUNA Program
©
"Lets Save the green Planet Earth!"

Croatian Protected Areas
valid for Croatian (9A) and World Flora Fauna Programs
WFF ref.
Name of protected area
Status
IOTA
9AFF-0089
Markovčak - Bistra
Special forest reserve
--
Valid after January 1st, 2014!

Položaj posebnog rezervaat šumske vegetacije Markovčak-Bistra, 9AFF-089,
u Parku prirode Medvednica, 9AFF-013

- Godina proglašenja: 1963
- Površina: 250,24 ha
- Sastav: šuma bukve i jele
- Koordinate: N 45 54.773' E 15 57.103'

Za priznavanje radioamaterskih aktivnosti iz ovog područja, nužno je podastrijeti: zajednički GPS snimak lokacije i operatora za postajom.

Rezervat šumske vegetacije Markovčak - Bistra smješten je u gravitacijskom području potoka Bistre. Njegovi pritoci sastaju se na livadi Markov travnjak. Površina rezervata je 250,24 ha, od čega 151,46 ha u Zagrebačkoj županiji. Najviše se ističu bukve i jele. Zadivljujuće veliki promjeri jele su i do 150 centimetara, a visine do 40 metara. Donji dio rezervata oko Markovog travnjaka te istočni dio izgrađeni su od vapnenca oblikovanog u stepeničaste litice. Na vapnenačkom, stjenovitom terenu karakteristična je vegetacija s mnoštvom tisa.

Rezervat MARKOVCAK - BISTRA nalazi se u g.j. »Bistranska gora« u odjelima (odsjecima) 11-15 te 17b površine 222,26 ha. To je rezervat na sjevernoj strani Medvednice u slivu potoka Bistra s jednom livadom zv. Markov travnjak. U ovom rezervatu posebno je značajna jela, koja tvori i manje čiste sastojine, s dimenzijama stabala prsnog promjera do 150 cm i visine do 40 m. Takove sastojine imaju drvnu masu oko 700 m3/ha. U odsjeku 17c jelova sastojina izlučena je kao sjemenska tj. za proizvodnju jelovog sjemena.
Iz Šumarskog lista (7/8, 1980.)

 

www.9aff.com