CROATIAN
Amateur Radio
FLORA FAUNA Program
©
"Lets Save the green Planet Earth!"

Croatian Protected Areas
valid for Croatian (9A) and World Flora Fauna Programs
WFF ref.
Name of protected area
Status
IOTA
9AFF-087
Bliznec - Šumarev grob
Special forest reserve
--
Valid after January 1st, 2014!
Položaj rezervata šumske vegetacije Bliznec - Šumarev grob, 9AFF-087
u Parku prirode Medvednica, 9AFF-013
- Godina proglašenja: 1963
- Površina: 175,73 ha
- Sastav: šuma bukve i jele
- Koordinate: 45.901145N,15.966745E

Iz pukotine u 12 m visokoj stijeni zelenog škriljevca (po kojemu je Medvednica poznata) izvire pitka voda potoka Bliznec koja teče do naselja Bliznec podno Medvednice, a ta stijena naziva se Šumarev grob. Ova stijena se nekoć jako svidjela upravitelju zagrebačke šumarije, ing. Albinu Leusteku, koji je tu zaželio imati posljednje počivalište, te od njega samoga i potječe naziv "Šumarev grob". Naziv se udomaćio među planinarima, a kasnije ušao i u mape Medvednice. Albin Leustek sahranjen je ipak u obiteljskoj grobnici na groblju u Šestinama, ali je naziv stijene ostao u spomen na njega.
Slično tome, planinarska staza 16 koja se na devetom kilometru odvaja sa Sljemenske ceste, ide ispod današnjeg Planinarskog doma "Runolist" i vodi do jezerca "Tigrovo oko" i Šumarevog groba naziva se Šumarev put.

Izvor: http://www.medvednica.info/

Rezervat BLIZNEC - ŠUMAREV GROB nalazi se u g.j. »Sljeme« u odjelima (otsjecima) 4(i) i 5-7 površine 173,75 ha. Ovim rezervatom obuhvaćena je autohtona šuma bukve i jele - as. Abieti Fagetum, pannonicum Rauš unutar koje se nalaze grupe gorskog javora i običnog jasena - as. Aceri Fraxinetum exelsioris H-t. Pojedina stabla bukve i jele promjera su u prsnoj visini do 120 cm i visoke do 40 m. Geološka podloga su zeleni škriljevci sa stijenom Šumarev grob i vrelom potoka Bliznec (u odjelku 6c).
Iz Šumarskog lista (7/8, 1980.)

Za priznavanje radioamaterskih aktivnosti iz ovog područja, nužno je podastrijeti: zajednički GPS snimak lokacije i operatora za postajom.

www.9aff.com