CROATIAN
Amateur Radio
FLORA FAUNA Program
©
"Lets Save the green Planet Earth!"

Croatian Protected Areas
valid for Croatian (9A) and World Flora Fauna Programs
WFF ref.
Name of protected area
Status
IOTA
9AFF-0085
Babji zub - Ponikve
Special forest reserve
--
Valid after January 1st, 2014!
 


Položaj posebnog rezervata šumske vegetacije Babji zub - Ponikve, 9AFF-085,
u Parku prirode Medvednica, 9AFF-0015.

- Godina proglašenja: 1963
- Površina: 148,60 ha
- Sastav: šuma hrasta kitnjaka i bukve
- Koordinate:
45°51'4.06"N, 15°53'39.14"E

Za priznavanje radioamaterskih aktivnosti iz ovog područja, nužno je podastrijeti: zajednički GPS snimak lokacije i operatora za postajom.
Rezervat BABJI ZUB - PONIKVE nalazi se u g.j. »Sljeme«, u odjelima (odsjecima) 52(d-j), 53 i 54 (a-e te j) površine 148,06 ha. To je rezervat hrasta kitnjaka - as. Querco Carpinetum croaticum H-t i as. Luz. ulo Quercetum petraea H-t s nešto as. Querco Castanetum croaticum H-t s pojasom šume bukve -as. Fagetum pannonicum montanum H-t. Uz osnovne vrste nalaze se pojedinačno i neke termofilne vrste kao hrast medunac, crni jasen, crni grab, cer, pasđrijen i dr. U rezervatu nalaze se slikovite stijene s pećinom Babin zub te Partizanskom pećinom a rubom protječe potok Dragolinec, jedina voda (vrelo) u tom području.
Iz Šumarskog lista (7/8, 1980.)

www.9aff.com