CROATIAN
Amateur Radio
FLORA FAUNA Program
©
"Lets Save the green Planet Earth!"

Croatian Protected Areas
valid for Croatian (9A) and World Flora Fauna Programs
WFF ref.
Name of protected area
Status
IOTA
9AFF-0084
Čorkova uvala
Special forest reserve
--
Valid after January 1st, 2014 !
Čorkova uvala : posebni rezervat šumske vegetacije
44°55'1.55"N, 15°30'15.94"E

WDPA ID81133
Površina: 80ha., Zaštićen od: 1965. godine

Za priznavanje aktivnosti s ove lokacije, nužno je podastrijeti: zajednički GPS snimak lokacije i operatora za postajom.

Prašuma Čorkova uvala nalazi se u sjeverozapadnom dijelu Parka, na nadmorskoj visini 860 do 1028 m, u zoni bukovo-jelovih šuma. Prostire se na površini od 80 ha, na strmom (od 5o do 37o) krškom terenu (vapnenci s ulošcima dolomita) s mnoštvom vrtača, škrapa i kamenih blokova pokrivenih tanjim ili debljim slojem smeđeg tla. U ovakvim ekološkim prilikama nastala je šuma bukve i jele (Omphalode fagetum), koja je zbog nepristupačnosti terena ostala u stadiju prašume (sekundarna prašuma – razvoj bez ili s neznatnim utjecajem čovjeka u prošlosti).
Karakteriziraju je: visoka drvna zaliha (660 m/ha), omjer smjese (jele 50%, buke 43%, smreke 7%), temeljnica (42,61 m2/ha), najdeblja stabla (jela 140 cm, smreka 130 cm, bukva 102 cm), maksimalne visine stabala (smreka preko 5o m, jela 47 m i bukva 35 m).S obzirom se u prašumi svi životni procesi odvijaju nesmetano (bez utjecaja čovjeka), nailazimo na sve razvojne stadije u vremenu i prostoru svih članova prašumskog ekosustava. Dominantni dojam ostavljaju stabla različitih visina, debljina i starosti (jela preko 500, a bukva do 300 godina).
Višegodišnjim praćenjem prašuma došlo se do saznanja da sukcesivna dinamika nikad ne prestaje, čak ni u takozvanom klimaksu. U dugogodišnjem razvojnom ciklusu koji traje stoljećima u prašumi se mijenjaju: horizontalna struktura i vertikalna slojevitost, omjer vrsta drveća, količina mrtvog drveta, gustoća i broj sušaca, količina i veličina otvora u krošnjama, vjerojatnost vjetroloma ili najezde za drveće štetnih insekata. Takve pojave ne pogađaju cijelo šumsko područje odjednom, već se događaju u nesinkroničnom ciklusu u pojedinim dijelovima šume što dovodi do mozaičnog izgleda i strukture šumskog staništa. Prema tome sve prašume kao i prašuma Čorkova uvala, prostori su životnog savršenstva gdje se nalaze mnogi odgovori za one koji vole, prate i proučavaju prirodu.

Izvor: NP Plitvice

Prašuma je prirodna šuma razvijena bez značajnijeg utjecaja čovjeka. Tako ćete u prašumi naći stojeća suha i prelomljena stabla, te odumrla stabla koja leže na tlu u različitim fazama raspadanja. Sve je prepušteno zubu vremena. Dok se bukva i javor relativno brzo mineraliziraju, smreci i jeli je za to potrebno i više od 80 godina.

www.9aff.com