CROATIAN
Amateur Radio
FLORA FAUNA Program
©
"Lets Save the green Planet Earth!"

Croatian Protected Areas
valid for Croatian (9A) and World Flora Fauna Programs
WFF ref.
Name of protected area
Status
IOTA
9AFF-0082
Varoški lug
Special zoological reserve
--

Proglašen je 1982. godine
Površina: 811ha

Orijetir: 45°48,5'N 16°27,5'E

Podrucje jugoistocno od Vrbovca uz vodotok rijeke Glogovnice (makadamska cesta vodi zapadno od Gornjeg Marinkovca). Stare sastojine hrasta lužnjaka i graba, obitavalište gotovo svih predstavnika srednjoeuropske faune. Posebnu vrijednost cini i obitavalište crne rode i orla štekavca.

Površina gospodarske jedinice Varoški lug iznosi 844,25 ha. Podijeljena je na 23 odjela. Jugozapadna granica Varoškog luga je regulirani tok rijeke Glogovnice. Na sjeveru je plićim kanalom odijeljena od privatnih šuma a na istočnom dijelu nešto dubljim od poljoprivrednih površina sela Mostari, Donji i Gornji Marinkovac i Zvekovac. Najniža kota je 103,5 m a najviša 109,5 m.

Specijalni zoološki rezervat Varoški lug leži unutar istoimene šumskogospodarske jedinice jugoistočno od Vrbovca te jugozapadno od Dubrave uz vodotok rijeke Glogovnice na površini od 811 hektara. Motiv za proglašenje rezervatom, ove samo relativno sačuvane prirodne cjeline šume hrasta lužnjaka s izuzetno raznolikim životinjskim svijetom, je otvaranje mogućnosti multidisciplinarnih znanstvenih istraživanja što je u skladu s akutnošću problematike ugroženosti biljnog i životinjskog svijeta.

Posebna zanimljivost rezervata je bogatstvo životinjskih vrsta. Tu obitava veliki broj predstavnika srednjeeuropske faune: obični jelen, srna, divlja svinja,vidra, jazavac, divlja mačka, kuna zlatica, lisica, tvor, mala lasica, zerdav i dr. Od ptica, svoje obitavalište tu su našle: crna roda, siva čaplja, žune, dijetlovi, sjenice, brgljezi, divlji golubovi, divlje grlice, liske, ronci, vodene kokošice, trstenjaci, vodomari, divlje patke i dr. Od grabljivica tu su: škanjci, jastrebovi, lunje, gavran te kao izuzetno rijedak, orao štekavac ili bjelorepan. Osim znanstvenim istraživanjima, rezervat je namijenjen organiziranoj edukativnoj funkciji za sve razine: od predškolskog, preko osnovnog i srednjeg pa do visokoškolskog obrazovanja. Brojne visoke osmatračnice omogućuju promatranje i snimanje skoro svih životinjskih vrsta koje tu obitavaju u razna godišnja doba.

Da bi zadovoljili i rekreativnu funkciju 2001. godine kroz zoorezervat je provedena “staza prijateljstva s prirodom” koja uz dvoiposatnu laganu šetnju, obilježenom kružnom trasom, pruža i niz korisnih informacija na edukativnim tablama. Time je obilazak zoorezervata dostupan svima koji to žele, a da nisu uskraćeni za najosnovnije informacije o šumi i njenim stanovnicima, i bez stručnog vodstva.


Šuma i zoološki rezervat VAROŠKI LUG:
Ugodnom trosatnom šetnjom ovom stazom vjerujemo da ćete se još više zbližiti s prirodom. Staza Vas vodi šumom Varoški lug i otkriva njene tajne rasprostranjene na 850 ha, koje smo pokušali povezati ovom 8 kilometara dugom stazom. Nema penjanja jer ste u izrazitoj ravnici, nadmorska visina varira između 103,5 m i 109,5 m. Ove male razlike u visini imale su veliku ulogu u formiranju različitog florističkog sastava pojedinih biljnih zajednica. Veliku ulogu odigrala je i rijeka Glogovnica svojim prirodnim, a kasnije i reguliranim tokom. Zbog meliorativnih zahvata na rijeci Glogovnici, na okolnim poljoprivrednim površinama i privatnim šumama, Varoški lug je ostao samo na oborinskim vodama tako da su veće poplave vrlo rijetke, a razina podzemne vode sve više koleba. Godišnja količina oborina kreće se oko 900 mm. Uz ostale negativne utjecaje (kisele kiše, pepelnica, napadi insekata) to je jedan od uzroka sušenja hrasta lužnjaka. Od 1982. do 2000. godine zbog sušenja je posječeno oko 20 000 m3 hrasta s kulminacijom krajem 80-ih i početkom 90-ih godina. Posljednjih godina količina sušaca opada. Drvna masa G.J. Varoški lug iznosi oko 194 600 m3 ili 280 m3/ha. Udio hrasta lužnjaka je 71%, johe 11%, graba 9% i jasena 7%, a ostale vrste 2%. Godišnji prirast je oko 5 500 m3 ili 8 m3/ha, a godišnje se siječe oko 3000 m3 drvne mase. Varoški lug proglašen je 1982. godine Posebnim zoološkim rezervatom. Tada je sastavljen i Prijedlog programa mjera za zaštitu i unapređenje Posebnog zoološkog rezervata, a obuhvaća slijedeće mjere: zaštita vodnog režima, zaštita šumske vegetacije i životinjskih vrsta, čuvanje rezervata i znanstvena istraživanja u rezervatu.
U šumi su mnogobrojne pokusne plohe na kojima se obavljaju razna mjerenja i praćenja od strane Šumarskog fakulteta, Šumarskog instituta i Prirodoslovno - matematičkog fakulteta. (Izvor: PD Šumar)

www.9aff.com