CROATIAN
Amateur Radio
FLORA FAUNA Program
©
"Lets Save the green Planet Earth!"

Croatian Protected Areas
valid for Croatian (9A) and World Flora Fauna Programs
WFF ref.
Name of protected area
Status
IOTA
9AFF-0081
Stupnički lug
Special forest reserve
--

Stupnički lug: posebni rezervat šumske vegetacije
Površina: 18ha

45.72888°N 15.81440°E

Akt o proglašenju:
a) prvi dio
b) drugi dio

14.5 km ExNE of Jastrebarsko,
16.4 km WxSW of Zagreb

Rezervat se nalazi oko 15 km jugozapadno od središta Zagreba, a obuhvaća površinu od približno 18 ha. Dio odjela 12 Stupničkog luga (čret) u Stupniku na kat. čestici broj 4335, K.o. Stupnik. Ovaj lokalitet omeđen je potokom Lomnica, električnim dalekovodom Rakitje-Mraclin, te prosjekom prema odjelu 11 iste gospodarske jedinice. Značenje je ovog područja u tome što su se zadržala osnovna obilježja autohtone šume hrasta lužnjaka (spada među najstarije sastojine te vrste u Hrvatskoj), a one predstavljaju veliku znanstvenu vrijednost za komparativna istraživanja u šumarstvu.

Na cijelom području razvijena je šumska zajednica hrasta lužnjaka i običnoga graba s bukvom. Od 1982. godine osnovana je jedna trajna ploha (veličine 1 ha) u sklopu međunarodnog istraživačkog projekta "Čovjek biosfera" (MAB) na kojoj se provode znanstvena istraživanja.