CROATIAN
Amateur Radio
FLORA FAUNA Program
©
"Lets Save the green Planet Earth!"

Croatian Protected Areas
valid for Croatian (9A) and World Flora Fauna Programs
WFF ref.
Name of protected area
Status
IOTA
9AFF-0077
Jastrebarski lugovi
Special ornitological reserve
--

45°37'41.90"N :: 15°42'50.60"E
(Gornje fotografije načinila je 9A1C ekipa)

Jastrebarski lugovi: Posebni ornitološki rezervat
Položaj: obuhvaća šumski odjel 15. u gospodarskoj jedinici Jastrebarski lugovi, a nalazi se uz lijevu obalu rječice Okičnice u Crnoj Mlaki. Površina: 61,18 ha.
Zaštićeni rezervat: od 1967.g.

To je mješovita nizinska sastojina hrasta lužnjaka, jasena, brijesta, klena, johe i dr.; hrast, jasen i brijest u prosjeku su starosti oko 140 god. Uslijed depresije tog područja voda se dugo zadržava, pa je šumsko tlo močvarno. Proglašen je posebnim ornitološkim rezervatom kao obitavalište orla štekavca, rijetke i ugrožene grabljivice.

 

 

Predložena lokacija za rad: 45°37'41.90"N 15°42'50.60"E (crvena strelica)

 

 


www.9aff.com