CROATIAN
Amateur Radio
FLORA FAUNA Program
©
"Lets Save the green Planet Earth!"

Croatian Protected Areas
valid for Croatian (9A) and World Flora Fauna Programs
WFF ref.
Name of protected area
Status
IOTA
9AFF-0070
Radiševo
Special forest reserve
--

- "Radiševo": Posebni rezervat šumske vegetacije
- pod zaštitom od 1975. godine
- površina 4,1 ha
- 44.949705°N & 18.899216°E

Posebni rezervat šumske vegetacije Radiševo nalazi se u Vrbanjskoj šumi nedaleko od Vrbanje (područje Šumarije Spačva). To je interesantan rijetki lokalitet nizinskih lužnjakovih šuma s običnim grabom i bukvom (subasocijacija: Carpino betuli - Ouercetum roboris fagetosum Rauš). U rezervatu se nalazi devet primjeraka stabla bukve visine do 30 metara i prsnog promjera 42,5-67,5 cm, te više starih stabala hrasta lužnjaka visine preko 35 m i prsnog promjera 67,5-97,5 cm. Osim toga česti su grab, lipa, klen, poljski jasen i drugi.

OPĆENITO O BUKVI
Bukva kod nas raste u vrlo velikom rasponu različitih ekoloških faktora. U spačvanskom su bazenu njena nalazišta na donjoj granici vertikalnog rasprostrajenjenja u kontinentalnom dijelu, na nadmorskim visinama od 81 - 87 m (očitano sa državne karte mjerila 1:5000). Osjetljiva je na poplave, pa je s toga i nalazimo na najvišim, oejeditim mjestima (»grede«). Dobro podnosi zasjenu. Vrlo je nježna u mladosti (i na početku vegetacije), posebno su joj štetni kasni mrazevi- kao i suncožar. pa mlade biljke zahtijevaju zaštitu starijeg drveća. Premda ne podnosi kontinentalnu klimu, a u ljetnim mjesecima treba dosta kiše. na navedenim nalazištima se čini da nalazi dovoljan minimum vlage, a podnosi i visoke ljetne temperature. Svojim obilnim i kvalitetnim listincem popravlja tlo. zadržavajući u njemu dovoljno vlage. U nizinama ne tvori čiste sastojine, raste u smjesi sa hrastom lužnjakom (koji je na tim terenima uzgojno jači), zauzimajući prostor u donjim etažama, rijetko u dominantnoj. Lista ranije od hrasta. Izbojna snaga iz panjeva je slabija nego kod graba, a i zbog rjeđeg uroda bukvi će i njene težine (manje raznošenje na daljinu vodom i vjetrom) manje ugrožava hrast prilikom obnove sastojina. Osim što ima važnu ulogu u čišćenju hrastove deblovine od donjih grana, i sama daje kvalitetnije i vrijednije Sortimente nego grab.

www.9aff.com