CROATIAN
Amateur Radio
FLORA FAUNA Program
©
"Lets Save the green Planet Earth!"

Croatian Protected Areas
valid for Croatian (9A) and World Flora Fauna Programs
WFF ref.
Name of protected area
Status
IOTA
9AFF-0069
Lože
Special forest reserve
--

- "Lože": Posebni rezervat šumske vegetacije
- pod zaštitom od 1975. godine
- površina 100 ha
- 45.090416°N & 18.824894°E

Između vijugavog Bosuta, plovne Save i rijeke Spačve po kojoj je šuma dobila naziv, nalaze se spačvanske šume u poloju holocene prisavske ravni. To je jedan od zadnjih ostataka nekadašnjih nepreglednih slavonskih šuma. Iako izrazito nizinski, s nadmorskom visinom od 77 do 90 metara, teren spačvanskog bazena je blago valovit s uočljivim mikroreljefnim oblicima.

"Lože" su specijalni rezervat šumske vegetacije a predstavlja staru slavonsku hrastovu šumu sa stablima impozantnih dimenzija (neke visoke preko 40 m). Osim dominantnog hrasta lužnjaka, javljaju se grab, klen, poljski jasen, žestilj, vez (Ulmus laevis) i nizinski brijest (U. Carpinifolia) i dr.U rezervatu nisu dozvoljene radnje koje bi mogle narušiti njegova svojstva (branje i uništavanje biljaka, uznemiravanje, hvatanje i ubijanje životinja, unošenje stranih vrsta, melioracijski zahvati, razni oblici privrednog i drugog korištenja i sl.). Rezervat je prvenstveno namijenjen znanstvenim istraživanjima, te edukaciji učenika i studenata. U njemu je postavljena trajna ploha u okviru programa UNESCO-a - MAB (čovjek i biosfera). U rezervatu je ovakav režim zaštite potrebno provoditi do 200 godina starosti sastojina, a ako bude zadržao današnju vitalnost moguće je zaštitu i produžiti. U rezervatu je moguće vršiti sanitarnu sječu - uklanjanje sušaca, vjetroloma i vjetroizvala.


www.9aff.com