CROATIAN
Amateur Radio
FLORA FAUNA Program
©
"Lets Save the green Planet Earth!"

Croatian Protected Areas
valid for Croatian (9A) and World Flora Fauna Programs
WFF ref.
Name of protected area
Status
IOTA
9AFF-0067
Jadro
(river)
Special ichthyological reserve
--

Označen je gornji tok rijeke Jadro, proglašen 1984. godine posebnim ihtiološkim rezervatom.
(U naravi: vodotok rijeke Jadro od izvora do Uvodića mosta).

Gornji tok rijeke Jadro: Posebni ihtiološki rezervat
Proglašen: 1984.g.
Površina rezervata: cca 78 000 m2
Položaj: vodotok rijeke Jadro od izvora do Uvodića mosta
Općina: Klis, grad Solin

Jadro je tipična krška rijeka, kratkog toka, ali bogata vodom s prosječnim proticajem 9m3/s. Nitko nije otkrio podzemne labirinte kojima prolaze njezine vode ili odgovorio na pitanje kako je pronašla pukotinu u tvrdim mosorskim stijenama da bi ugledala svjetlost dana. Duga je oko četiri i pol kilometara a izvire ispod zapadnih padina Mosora. Ulijeva se u more u vranjičkom zaljevu kod Solina. Nije u kontaktu ni s jednim drugim vodotokom, pa ta izolacija, kao i kod drugih krških rijeka, utječe na stvaranje endema. Tako se i u Jadru razvila endemična podvrsta mekousne pastrve (Salmothymus obtusirostris salonitana), kkoja je rijetka i potencijalno ugrožena. Populacija ove pastrve održava se, ali točno stanje populacije nije poznato.

Sama površina rezervata vrlo je mala i objektivno nedovoljna za spriječavanje znatnijih utjecaja određenih vanjskih nepovoljnih činitelja, kao što su kaptaža za splitski vodovod, industrijska postrojenja, naselja i ceste, te se može dati opća ocjena da je stanje ekosustava u cijelosti vrlo osjetljivo.

Vodom stanovništvo šireg splitskog područja napaja gotovo 2000 godina, a putem više od 1700 godina, vodu iz Jadra još uvijek piju Splićani, ali ne samo oni već dio Zagore, područja Kaštela, Trogira i drugi dijelovi neposrednog gradskog okruženja. Voda naše "Rike"’, kako je od milja zovu Solinjani, teče gravitacijskim vodovodom dijelom još od vremena Dioklecijana i nepresušna je. Kad su nakon Barbara koji su porušili vodovod stigli na ovo područje Hrvati i ona im je postala duhovna snaga. U njezinim vodama pokrštavali su se baš kao u biblijskom Jordanu. Ona je zbog toga simbol primanja kršćanstva. Zbog njena značaja i događaja iz starohrvatske povijesti, naziva ju se i hrvatskim Jordanom.

Prije početka Drugoga svjetskog rata, jedan je svećenik donio i pustio u Jadro nekoliko "kalifornijskih pastrva". Od tada stanovnici Solina, koji su u Jadru lovili svoje mekousne pastrve, jegulje, rakove i drugo, te pastrve zovu "popuša". Žilava i prilagođena teškim uvjetima, u Jadru se sačuvala sve do današnjih dana te predstavlja prijetnju endemskoj mekousnoj pastrvi solinka.


Salmothymus obtusirostris salonitana

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Splitsko-dalmatinske županije provela je akciju čišćenja posebnog ihtiološkog rezervata Jadro. U akciji su sudjelovali učenici i nastavnici V. gimnazije '' Vladimir Nazor'' iz Splita. Očišćen je gornji tok rijeke koji je zaštićen, od izvora do Uvodića mosta. Prikupljeno je oko 15 vreća otpada.


www.9aff.co