CROATIAN
Amateur Radio
FLORA FAUNA Program
©
"Lets Save the green Planet Earth!"

Croatian Protected Areas
valid for Croatian (9A) and World Flora Fauna Programs
WFF ref.
Name of protected area
Status
IOTA
9AFF-0065
Smerovišće
Special botanical reserve
--

mala sapunika (Saponaria bellidifolia)- Smeroviće: Posebni botanički rezervat
- Površina: 3,0ha
- Zaštićeno područje od: 1963.g.
- Šifra područja prema nomenklaturi Ministarstva kulture: HR2001087

 

Posebni botanički rezervat kod Smerovišća nalazi se na dolomitnom brežuljku neposredno iznad korita Lipovečke Gradne uz aktivni kamenolom.


brdska gromotulja (Alyssum montanum ssp. Samoborense)
Photo: Mr. Goran Grdinić (Nature Park Žumberak - Samoborsko gorje)

Najznačajnije biljke su: mala sapunika (Saponaria bellidifolia) koja je tercijarni relikt, a pripada južnoeuropskom flornom elementu, te kritično ugrožena svojta, brdska gromotulja (Alyssum montanum ssp. Samoborense). Izvanredna floristička vrijednost ovog lokaliteta fenomen je dolomita.

Dilemu o tome da li se Posebni rezervat Smerovišće nalazi unutar područja Parka prirode Žumberak-samoborsko gorje, razriješili su odgovorni iz tog Parka te istakli da se Posebni botanički rezervat kod Smerovišća nalazi van granica Parka prirode Žumberak-Samoborsko gorje, zaštićen kao rezervat još 1963 godine kao jedini lokalitet u Hrvatskoj, odnosno stanište biljke Samoborske gromotulje. Tako je Rješenjem Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Zagrebu od 13.05 2009.godine, to područje stavljeno pod preventivnu zaštitu kao kulturni krajolik u zonu stroge zaštite.

(Barbara Žitković, samoborska biologinja: "Ono što je Velebitu degenija to je Samoboru gromotulja.")

9AFF-0065 by 9A4KW/p, 9A3PM/p and 9A5ZP/p