CROATIAN
Amateur Radio
FLORA FAUNA Program
©
"Lets Save the green Planet Earth!"

Croatian Protected Areas
valid for Croatian (9A) and World Flora Fauna Programs
WFF ref.
Name of protected area
Status
IOTA
9AFF-0058
Dundo
(Rab island)
Special forest reserve
EU-136

Na šumovitom poluotoku Kalifront koji se proteže na jugozapadnom dijelu otoka Raba, smještena je od nadmorske visine oko 80 metara do morske obale u uvali Kristofor, iznimna prirodna vrijednost otoka Raba – šuma Dundo ili Dundovo, kako je nazivaju Rabljani. Ona ima zanimljivu i bogatu šumarsku i zaštitarsku prošlost i često se, ne bez razloga, spominjala kao jedna od najljepših i najočuvanijih šuma hrasta crnike na Sredozemlju.

Šuma Dundo može se uvrstiti u primjere najljepše očuvanih šuma crnike na Sredozemlju. Ima vjerojatno najdužu tradiciju nastojanja oko zaštite i očuvanja šuma na danas uglavnom ogoljelim jadranskim otocima. To je šumski objekt na kome će, nadamo se, još dugo učiti generacije šumara i prirodoslovaca svake vrste, a ljubitelj prirode moći će uživati u iskonskom svijetu sredozemnih šuma.

Flora: hrast crnika (Quercus ilex), crni jasen (Fraxinus ornus), zelenika (Phillyrea latifolia), veliki vrijes (Erica arborea), tršlja (Pistacia lentiscus), planika (Arbutus unedo), mirta (Myrtus communis), lemprika (Viburnum tinus), primorska ciklama (Cyclamen repandum), povijuše - tetivika (Smilax aspera), vazdazelena ruža (Rosa sempervirens), šparuga (Asparagus acutifolius) i bljušt (Tamus communis).

Fauna: ćuk (Athene noctua), šumski miš (Apodemus flavicollis).

Do šume Dundo se može stići asfaltnom cestom iz Raba preko Sv. Eufemije, a do nje vodi i zanimljiva pješačka staza što ju je projektirao inž. Ante Premužić. Nažalost, velika potencijalna turistička vrijednost šume Dundo nije zasad još dovoljno vrednovana, iako je u turističke itinerare otoka Raba uvrštena pješačka šetnica po Kalifrontu.

Površina: 106 ha
Položaj: na području Grada Raba (otok Rab)
Nadmorska visina: oko 0 – 80 m

Kategorija zaštite: Posebni rezervat šumske vegetacije
Godina proglašenja: 1949

(Izvor: JU Priroda)www.9aff.com