CROATIAN
Amateur Radio
FLORA FAUNA Program
©
"Lets Save the green Planet Earth!"

Croatian Protected Areas
valid for Croatian (9A) and World Flora Fauna Programs
WFF ref.
Name of protected area
Status
IOTA
9AFF-0056
Fojiška - Podpredoščica
(aka Kruna)
Special ornithological reserve
EU-136

Kategorija zaštite: posebni rezervat - ornitološki
Godina proglašenja: 1986
Površina: 550 ha
Položaj: na području Grada Cresa (otok Cres)
Nadmorska visina: 0 – 370 m
Flora i vegetacija: endemični biljni svijet litica (Campanulo-Centaureetum dalmaticae) i točila (Drypetum jacquinianae)
Fauna: bjeloglavi sup (Gyps fulvus), suri orao (Aquila chrysaetos), sivi sokol (Falco peregrinus), orao zmijar (Circaetus gallicus), sova ušara (Bubo bubo)
Zanimljivosti: gniježđenje supova na liticama neposredno iznad mora

Ornitološki rezervati ustanovljeni su na temelju ornitoloških istraživanja provedenih početkom 80-ih godina prošlog stoljeća. Time su stvoreni prvi preduvjeti očuvanja najveće preostale populacije bjeloglavih supova u Hrvatskoj. Predloženo je da se, radi lakšeg sporazumijevanja, sjeverni rezervat imenuje “Kruna”, (prema prvoj u nizu i najznačajnijoj litici s gnijezdima supova, koja je po tome čak i opjevana u pjesmama A. V. Mihičića: Na Kruni blizu mog sela/orlovi gnijezda grade/olujama prkose...), a drugi “Pod Okladi” što je naziv za dio otoka gdje su najveće stijene s gnijezdima supova i koristi se u Orlecu i Beleju.

Posebni ornitološki rezervat "Kruna" zauzima obalni pojas otoka Cresa (6km) izmedu uvala Fojiška (45°05'N 14°22'E) i Pod Predošcica (45°02,5'N 14°23,4'E).

Od grada Cresa cestom krenuti prema Porozini te na raskrižju Križić (skretanje za gradić Beli), odmah iza autobusne postaje, ostaviti vozilo. Od parkirališta markiranom stazom uza zid na cesti do kamena s oznakom "Za Sis - 45 minuta". Krenuti ravno uzbrdo uz sam suhozid. Malo prije vrha prelazi se na lijevu stranu suhozida i nakon nekoliko minuta otvara se predivan pogled. Važno je napomenuti da se cijelim putom puža lijep pogled na istočnu obalu otoka Cresa i posebni ornitološki rezervat. S vrha istim putom krenuti natrag do parkirališta.

Zbog osjetljivosti područja obilazak rezervata trebao bi biti kontroliran i pod stručnim nadzorom. Savjetujemo posjetitelju da se, ukoliko želi obići rezervate (Bird-watching!), obrati za stručnu pomoć i vodstvo udruzi Eko-centar „Caput insulae Beli“ u Belom na otoku Cresu, gdje će dobiti sve potrebne informacije, a ne bi trebao propustiti priliku ni razgledati postav stalne izložbe o supovima i o prirodnim vrijednostima otoka Cresa koja je smještena u sjedištu udruge, u staroj školi u Belom. Vrijedne obilaska su i poučne eko-staze na šumovitom sjevernom dijelu otoka Cresa, na creskoj Tramuntani, o kojima također brine Eko-centar.

Bjeloglavi sup (Gyps fulvus) jedna je od četiri vrste strvinara koji žive u Europi, ali jedini koji još obitava u Hrvatskoj. Preostale tri vrste: sup starješina (Aegypius monachus), kostoberina (Gypaetus barbatus) i crkavica (Neophron percnopterus) nestale su iz naših krajeva u posljednjih nekoliko desetljeća. Otočna populacija koja obitava na Kvarnerskim otocima, jedinstvena je stoga što ovdje supovi gnijezda svijaju na okomitim liticama tik nad morem – ponekad samo 10 metara iznad morske površine. Ujedno su Kvarnerski otoci posljednje obitavalište te vrste u Hrvatskoj, a ovdje obitava najsjevernija europska prirodna populacija bjeloglavih supova. Litice na kojima obitavaju supovi su i krajobrazno neobično zanimljive, pa iako i to privlači turiste nautičare, oni predstavljaju izrazitu prijetnju supovima jer približavanje plovila, glisiranje, ronioci i zadržavanje pod gnijezdima plaši supove – mladi padaju u more i utapaju se. Trovanje je sljedeći veliki neriješeni problem. Tako je samo tijekom 2002. godine uginulo više od 20 mladih supova, uz realnu pretpostavku da se radi o trovanjima. Oporavak populacije je spori proces jer jedan par uspješno izvede mladoga tek svake druge godine, a mladom supu do spolne zrelosti treba 5-6 godina. U tom razdoblju “odrastanja” mortalitet mladih koji lutaju na velikim udaljenostima penje se i do 90%!

Eko-centar „Caput insulae Beli“, Beli 4, 51559 Beli, otok Cres, Tel.: +385 (0)51 840 525, E-mail: caput.insulae@ri.htnet.hr
Web adresa: http://www.supovi.hr

(Izvor: JU Priroda)


www.9aff.com