CROATIAN
Amateur Radio
FLORA FAUNA Program
©
"Lets Save the green Planet Earth!"

Croatian Protected Areas
valid for Croatian (9A) and World Flora Fauna Programs
WFF ref.
Name of protected area
Status
IOTA
9AFF-0053
Novakuša
Special forest reserve
--

- od 1982. godine pod režimom zaštite su odjeli 25-f i 29-c2 (gore: A i B). Područje pripada općini Gradec, a o njemu skrbi Javna ustanova Zeleni prsten Zagrebačke županije.
- Šuma Novakuša je pod upravom Hrvatskih šuma, podružnica Bjelovar (GJ Novakuša-Šikava), Šumarija Vrbovec.
- u šumskom predjelu Novakuša zaštitom su obuhvaćena dva "točkasta" šumska odjela u ukupnoj površini od 2,07 ha. Prirodna vrijednost očituje se u izvornoj sastojini hrasta lužnjaka i običnog graba starosti više od 160 godina.

Za radioamatersku aktivnost predlažemo područje 25-f (na prvom zemljovidu označeno s A, a na drugom s 9AFF-0053) do kojega vodi odličan šumski put, na kojega se skreće neposredno nakon oznake za naselje Škrinjari. Ulaz u šumu autima je priječen metalnom rampom koja je otvorena do 15.00 sati. Planirate li aktivaciju izvan radnog vremena, javite se e-mail 9AFF Programa po podatke o telefonskom broju lugara u čijoj je nadležnosti ta šuma.


Na lokaciji čije su koordinate 45°55'52.39˝N i 16°34'17.27˝E nalazi se dva natkrivena drvena objekta, a treći, zatvoreni, poznat je kao "Ćirina kućica". Lokacija je idealna za radioamatersku aktivnost (Na slici: članovi RK HFF tijekom aktivacije 5. studenoga 2014.)

Bez fotografskih i GPS snimaka, radioamaterska aktivnost s ove reference neće se priznati.


www.9aff.com