CROATIAN
Amateur Radio
FLORA FAUNA Program
©
"Lets Save the green Planet Earth!"

Croatian Protected Areas
valid for Croatian (9A) and World Flora Fauna Programs
WFF ref.
Name of protected area
Status
IOTA
9AFF-0052
Velika Plješivica - Drenovača
Special forest reserve
--

Upozorenje dovoljno govori

Koordinate: 44.695°N 15.874°E


Na obroncima Ličke Plješivice, na području Šumarije Donji Lapac, u gospodarskoj jedinici „Velika Plješivica – Drenovača“,
nalazi se istoimeni šumski rezervat Velika Plješivica–Drenovača. Prostire se na području od 3,43 hektara, a rezervatom je proglašen 1961. godine. Vegetacijsko obilježje čine mu mješovite šume (Fagetum croaticum abietosum) prašumskog stadija.Pod prašumom se podrazumijeva šuma koja se oduvijek razvijala bez većeg utjecaja čovjeka, dakle isključivo djelovanjem prirodnih čimbenika. Ovaj poseban šumski rezervat čini mješovita šuma jele, bukve i smreke, a rijetko se javlja i pokoji javor. Odsjek je prašuma s malim brojem stabala po hektaru, no to su mahom impozantni divovi koji nerijetko dosežu i preko 40 metara visine i 300 godina starosti.

Stabla jele i smreke su izuzetno debela, a promjer određenih jedinki iznosi i preko metar i pol u prsnom promjeru. Tanja stabla rijetko se pojavljuju, a bukva je zastupljena u svim debljinskim razredima. Zbog zakonske zabrane gospodarenja ovim šumskim predjelom, pojedina stabla jele i smreke osušila su se ili su u inicijalnoj fazi sušenja. Stabla su stablimičnog rasporeda a većina stabala je fiziološki zrela i izrazitih visina. Nažalost pomladak je slabije razvijen te se javlja pojedinačno i dolazi u raznim uzgojnim stadijima.

Odsjek 44b, GJ Velika Plješivica – Drenovača, u prvom trenutku proglašenja bio je u cijelosti zaštićen šumski rezervat, svih 152 hektara šume, no žalbom šumskog gospodarstva Gospić, samo nekoliko tjedana kasnije, rješenje se ukida te se samo dio odjela proglašava Posebnim rezervatom (današnjih 3,43 ha). Odjel se prostire na sjeveru i sjeveroistoku Plješivice, područje sliva Une te je jedini na tom djelu Plješivice sačuvao prašumski karakter. Kao takav predstavlja veliku znanstvenu vrijednost za daljnja šumarska istraživanja.

DZZP: "Odjel 11 gosp. jed. V. Plješivica - Drenovača je mješovita sastojina bukve i jele prašumskog tipa (Fagetum croaticum abietetosum) potpuna sklopa i lijepa uzrasta. Ovo je područje i ranije bilo prašumski rezervat šumsko-gospodarskom osnovom, i kao takovo izdvojeno. Odjel se prostire na S i SI strani Plješivice, područje sliva rijeke Une, a pripada Šumskom gospodarstvu Gospić, pogon Šumarije Donji Lapac na području NOO Donji Lapac, kotar Gospić. Navedeni odjel je jedini sačuvao prašumski karakter na ovom dijelu Plješivice, koja je zahvaćena eksploatacijom, te predstavlja veliku naučnu vrijednost za komparativna šumska istraživanja, a ujedno i turističku atrakciju".

U prašumi je 2003. godine izmjerena drvna zaliha koja je iznosila čak 1012 m3/ha, a koja se do 2013. godine smanjila zbog odumiranja stabala na 817 m3/ha. Čak je 95 % stabala deblje od 50 cm, a poneka stabla jele i smreke su deblja i od 1 m.

Područje je minski sumnjivo.


Pristup području 9AFF-0052 prikazan je na ovom linku

9A9K/p (18.11.2015.)

9A6AA 1180 m asl (18.11.2015.)