CROATIAN
Amateur Radio
FLORA FAUNA Program
©
"Lets Save the green Planet Earth!"

Croatian Protected Areas
valid for Croatian (9A) and World Flora Fauna Programs
WFF ref.
Name of protected area
Status
IOTA
9AFF-0048
Česma
Special forest reserve
--

klikni za veći prikaz

"Česma" - Posebni rezervat šumske vegetacije

Područje zaštićeno: od 1982. godine Površina rezervata: 48,53ha

Rezervat šumske vegetacije Česma obuhvaća dva šumska odjela. Prirodnu značajku tih odjela predstavljaju stoljetne šumske zajednice hrasta lužnjaka i običnog graba. Starost sastojina se procjenjuje na oko 130 godina. Za odjel 89d karakteristična je joha na čunjevima, a odjel ima prašumski karakter.

 

***

Revir “Bolčanski lug - Česma” ukupne površine 2812 ha, a obuhvaća dio G.J. “Bolčansko - Žabljčki lug” površine 1053 ha i dio G.J. “Česma” površine 1759 ha.

Šume ovog revira, bogatog vodotocima, pogodne su za uzgoj krupne divljači, i to običnog jelena, srne i divlje svinje te sitne divljači zeca, fazana i poljskih jarebica. Od grabežljivaca tu obitava lisica, kuna i divlja mačka te jastrebovi i sove. Spomena je vrijedno da tu gnijezdi nekoliko parova orla štekavca a viđena je i crna roda, zahvaljujući blizini ribnjačkih površina.

Lovne površine ovog revira pripadaju državnom lovištu br. 1/2 1 “Česma - Bolčanski lug” čiji je 30 - godišnji koncesionar poduzeće “AS - lovni turizam” d.o.o. Zagreb. Ukupna površina koju lovište obuhvaća je 5193 ha, medutim 1138 ha pripada građevinskom zemljištu i zoni uz naselja (do 300 m), tako da je lovna površina lovišta 4055 ha od čega su 2812 ha (69%) šume i šumsko zemljište.

Sušenje hrasta lužnjaka obilnije je prisutno u ovoj jedinici u zadnjih petnaestak godina kao reakcija na promjene nastale nakon hidroregulacije rijeke Česme i njenog sliva i to na takav način da je provedeno njeno kanaliziranje i ograđivanje nasipima, što za posljedicu ima, uz promjenu režima površinskih - poplavnih voda i promjenu režima podzemnih voda, u smislu opadanja nivoa. Podzemne vode na području ove G.J. prate se na žalost tek od 1984. godine, pa nemamo sliku stanja podzemnih voda prije hidromeliorativnih zahvata, ali nam drugi pokazatelji potvrđuju uzročno - posljedičnu vezu hidroregulativnih zahvata i pada nivoa podzemnih voda.

Pored toga, mjeseca kolovoza 1987. godine područje “Česme” poharao je orkanski vjetar koji lomi, čupa i izvaljuje najviša stabla, a to su ovdje stabla hrasta lužnjaka. Kao posljedica toga polusatnog divljanja vjetra ostalo je ležati skoro 38.000 m3 drvne mase, pretežno hrasta.

Akt o proglašenju
12.7.1982.

Rješenje o upisu
12.11.1983.
Akt - izmjena
11.4.1991.