CROATIAN
Amateur Radio
FLORA FAUNA Program
©
"Lets Save the green Planet Earth!"

Croatian Protected Areas
valid for Croatian (9A) and World Flora Fauna Programs
WFF ref.
Name of protected area
Status
IOTA
9AFF-0045
Datule - Barbariga
Special paleontological reserve
--

 

9AFF-043 9AFF-044 9AFF-030 9AFF-046 9AFF-001 9AFF-017
9AFF areas located on the Istrian peninsula:
9AFF-0001 (Brijuni isls), 9AFF-0017 (Učka), 9AFF-0030 (Lim channel), 9AFF-0043 (The forest of Motovun), 9AFF-0044 (Kontija),
9AFF-0045
(Datule-Barbariga) and 9AFF-0046 (Palud-Palu).

POSEBNI PALEONTOLOŠKI REZERVAT "DATULE – BARBARIGA"
Godina proglašenja: 1994.
Akt o proglašenju: Odluka o proglašenju područja Datule – Barbariga posebnim paleontološkim rezervatom, Skupština IŽ 03.10.1994. (SNIŽ br.1/96)
Površina: 422ha
Grad/općina: Bale

Opis položaja: Zapadna obala Istre, obalni dio uvale Kolona, otočić Santin (Kolona), te dio mora u širini od 1000 metara između rta Datule i rta Barbariga.

Prirodni fenomen: Radi se o nalazištu fosiliziranih kostiju Sauropoda (Reptila, Saurischia) u slojevima donje krede (gornji Heuterivian/donji Barremain, 130-120 M). Dosad su identificirani ostaci 12 rodova Sauropoda: Cetiosaurus conybeari, Cetiosaurus brevis, Ornithopsis hulkei, Eucamerotus foxi, Pelorosaurus conybeari, Pleurocoelus nanus, Pleurocoelus altus, Pleurocoelus valdensis, Aragosaurus ischiaticus, Chondrosteosaurus gigas, Malawisaurus dixei, Macrurosaurus semnus, Amargasaurus cazaui, Mongolosaurus haplodon te ostaci još nekoliko nepoznatih vrsta („Titanosaurus„ valdensis, itd.). To daje širi međunarodni značaj nalazištu, jer postoje realne mogućnosti opisa potpuno novih vrsta. U istim slojevima nađeno je nešto fosiliziranih biljnih ostataka, (Equisetum sp.)

Mjera zaštite: Unutar posebnog paleontološkog rezervata zabranjeno je ribarenje, sidrenje i obavljanje podmorskih djelatnosti te iznošenje živih i neživih dijelova prirode ili kulturnih dobara. Kretanje plovila unutar zaštićenog područja dozvoljeno je isključivo u prolasku, s brzinom ne većom od 6 (šest) čvorova, a pristajanje plovila uz obalu dozvoljeno je isključivo privremeno, u slučaju vremenske nepogode, nesreće na plovilu ili eventualnog kvara ili oštećenja pogona plovila, o čemu se u najkraćem mogućem roku mora obavijestiti nadležna lučka kapetanija.

Izuzetno se dozvoljava pristup plovilima i osobama u svrhu znanstveno istraživačkih radova, uz postupak predviđen Pomorskim zakonikom i Zakonu o zaštitu prirode te prijavu nadležnom tijelu županije za prostorno planiranje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, odnosno javnoj ustanovi županije koja upravlja zaštićenim dijelovima prirode.

Kretanje drugih osoba i plovila u zaštićenom području, u cilju turističkih obilazaka, biti će uređeno posebnim propisom o redu u zaštićenom području.

Opis postojećeg stanja: Karakteristike prirodnog fenomena od dana proglašenja su nepromijenjene.


www.9aff.com