CROATIAN
Amateur Radio
FLORA FAUNA Program
©
"Lets Save the green Planet Earth!"

Croatian Protected Areas
valid for Croatian (9A) and World Flora Fauna Programs
WFF ref.
Name of protected area
Status
IOTA
9AFF-0042
cyperus plantings "Pod Gospu"
(Pelješac peninsula)
Special forest reserve
--
Posebni rezervat šumske vegetacije "Čempresada "Pod Gospu" (uzvišenje ispred franjevačkog samostana do hotela Bellevue, između Orebića i Perne)

Površina: 46 ha
Starost: do 65 godina

 

U posebnom rezervatu u sloju drveća dominiraju alepski bor, primorski bor, pinj i čempres (koji su sa|eni), a pojedinačno ima nekoliko stabalaca oštrike, rogača i masline.


www.9aff.com