CROATIAN
Amateur Radio
FLORA FAUNA Program
©
"Lets Save the green Planet Earth!"

Croatian Protected Areas
valid for Croatian (9A) and World Flora Fauna Programs
WFF ref.
Name of protected area
Status
IOTA
9AFF-0034
Prašnik
Special forest reserve
--

Foto by 9A7WA (up)

- Posebni rezervat šumske vegetacije
- nadmorska visina: 96 m
- površina: 53,35ha
- zaštićeno područje od: 1963.g.

UPOZORENJE: područje oko rezervata nije potpuno razminirano!

Dio stare slavonske šume u predjelu Prašnik, odjel 7a izlučen je iz redovnog gospodarstva još 1929. godine u površini od 53,35 ha, a nalazi se približno na 96 m nadmorske visine. Danas je to specijalni rezervat šumske vegetacije koji ima ukupnu drvnu masu 33.802 m3. Između starih stabala koja su dosta rijetka javlja se mlada mješovita šuma. S vegetacijskog gledišta tu su zastupljene zajednice: Carpino betuli-Quercetum roboris typicum Rauš 71 i Genisto elate-Quercetum roboris caricetosum remote Horv. 38. Starost hrastovih stabala iznosi 150-300 godina, prsni promjer kreće im se od 70 do 200 cm, dok u visinu dosežu i do 40 m. Krošnja im je večinom suhovrha, a debla su napale strizibube (Cerambix cerdo). Prilikom izmjere1954. godine bilo je ukupno 1.560 komada starih hrastova, dok je u 1974. godini ostalo 1.487 komada s totalnom drvnom masom od oko 26.600 m3. Pojedini primjerci imaju drvnu masu i više od 50 m3. To je danas još jedina sačuvana šuma starih hrastika Slavonije i stoga je vrlo interesantna za prirodoslovna istraživanja i proučavanja.
U rezervatu su postavljene trajne plohe na kojima će se u okviru međunarodnog projekta «Čovjek i biosfera» i «Komparativna istraživanja ekosistema Hrvatske» obavljati dugoročna timska istraživanja. Taj predjel starih slavonskih šuma sačuvali su domaći šumari za buduće naraštaje kao simbole nekadašnjeg bogatstva da se sadašnje generacije uče na njima, da ih znanstveno istraže i prikažu...".

"U novogradiškoj Posavini, u neposrednoj blizini auto-ceste Zagreb-Lipovac nalaze se posljednji ostaci slavonske prašume hrasta lužnjaka, koja je pokrivala nizinski dio Panonije, između Save i Drave. Ostatak nakedašnje prašume nalazi se u predjelu Prašnik. Starost hrastovih stabala iznosi 150-300 godina, promjer im se kreće od 70 do 200 cm, dok u visinu dosežu i do 40 metara. Ostaci prašume kriju mnoge znamenitosti. Uz višestoljetna stabla hrasta, biljni i životinjski svijet, tu je i gljiva zec koja uz stoljetna stabla i njihove ostatke narste težine i više od pet kilograma. Na žalost, Prašnik nije dostupan zbog mina koje su zaostale iz Domovinskog rata.
Taj predjel proglašen je specijalnim rezervatom šumske vegetacije. Po zakonu o zaštiti prirode specijalni rezervat prirode je područje u kojem u je osobito izražen jedan ili više elemenata prirode (biljne i životinjske vrste, njihove zajednice, reljef, vode) a osobitog je znanstvenog značenja i namjene. Specijalni rezervat može biti: šumske vegetacije, botanički, zoološki (ornitološki, ihtiološki i dr.), rezervat u moru, geografski i geološki i dr. U specijalnom rezervatu nisu dozvoljene radnje koje bi mogle narušiti njegova svojstva zbog kojih je proglašen rezervatom ( branje i uništavanje biljaka, uznemirivanje, hvatanje i ubijanje životinja, unošenje stranih vrsta, melioracioni zahvati, razni oblici privrednog i ostalog korištenja i sl.).
Obrađeno s http://www.novagra.hr/ (PRAŠNIK I MUŠKI BUNAR - Neotkriveni rezervati šumske vegetacije)

Izvor fotografija: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Brodsko-posavske županije