CROATIAN
Amateur Radio
FLORA FAUNA Program
©
"Lets Save the green Planet Earth!"

Croatian Protected Areas
valid for Croatian (9A) and World Flora Fauna Programs
WFF ref.
Name of protected area
Status
IOTA
9AFF-0031
Mali Kalnik
Special botanical reserve
--

Mali Kalnik: Posebni botanički rezervat
Površina: 5,35ha

Mali Kalnik se nalazi na zapadnom dijelu Kalničkog grebena, iznad Gornje Rijeke, 4 kilometra zračne linije od planinarskog doma. Svojim osobitim položajem utočište je mnogim rijetkim i zaštićenim biljkama. Zbog toga je područje iznad visine od 410 metara zaštićeno 1985. godine odlukom Sabora kao specijalni botanički rezervat. Sam vrh je kamenit, visok 460 metara, a zove se Pusta Barbara prema istoimenoj biljci (Barbarea vulgaris) koja ovdje raste. Na ogoljenoj padini vrha nalaze se ostaci kule Malog Kalnika. Bio je to mali burg, nepravilno polukružnog oblika. Prvi se put spominje 1334. godine, a važnost gubi 1663. kada je Gašpar Orehovački sazidao novi dvor kod G. Rijeke, inače lijepo vidljiv s Malog Kalnika. Unatoč neznatnoj visini, Mali Kalnik se doimlje veoma slikovito zahvaljujući strmim stjenovitim padinama.

PRISTUP:
Najlakši pristup, automobilom, Malom Kalniku je iz Gornje Rijeke u selo Deklešanec i poljskim putem do platoa koji koriste paraglajderi (vidi kartu - crveno označena lijeva trasa) ili makadamom kroz šumu do vrha Malog kalnika (vidi kartu - crveno označena desna trasa). Terenac preporučljiv (Tnx 9A2SC)

9A2SC, 9A3GSV & 9A2WJ


www.9aff.com