CROATIAN
Amateur Radio
FLORA FAUNA Program
©
"Lets Save the green Planet Earth!"

Croatian Protected Areas
valid for Croatian (9A) and World Flora Fauna Programs
WFF ref.
Name of protected area
Status
IOTA
9AFF-0103
Zoološki rezervat Kopački Rit
(valid after January 1st, 2018)
Special zoological reserve
-
Special zoological reserve Kopački rit (9AFF-0103)
located inside of Nature Park Kopački rit (9AFF-0010, left map)

Površina: 6065.72 ha
Proglašenje: 7.11.1967.

Granica posebnog rezervata ''Kopački rit'' ide od lijeve obale Drave u blizini 15. km od ušća Drave (kod radničke barake) u pravcu sjevera na novi nasip, ovim nasipom pokraj sela Kopačeva do starog nasipa kod bare Sakadaš, od bare Sakadaš prema istoku krunom starog nasipa do sifonske linije, zatim sifonskom linijom do Vemeljskog Dunavca, Vemeljskim Dunavcem do ušća u Dunav, zatim tokom Dunava do ušća Drave i Dravom prema zapadu do početne točke.


Autor slika: Hrvoje Domazetović