Moja ham oprema

zadnja izmjena 05.08.2009. - 9a6jrz

Moja radioamaterska oprema je skromna. Za sada imam svoj uređaj KENWOOD TM-271E (144 MHz, FM, max 60W), uređaj na posudbi od RK "Đurđevac" (9A1CBK) KENWOOD TS-530S.

Od antena imam dvije vertikalke za 144/432 MHz imam Lafayette UVS-300 (8,3/11,7 dB), vertikalnu multiband antenu V-8 (9A4ZZ - Mladen Petrović), i dvije usmjerene antene za 144 MHz (ne znam po čijoj su konstrukciji)

Moja prva qsl karta

zadnja izmjena 05.08.2009. - 9a6jrz

QSL-kaNa izgledu svoje prve QSL karte mogu zahvaliti Martinu (9A2JK) koji je napravio pripremu za tisak. S obzirom da nisam imao umjetničku fotografiju, za prvu QSL kartu poslužila je jedna moja fotografija snimljena sa stalka (slika je snimljena za vrijeme contesta).