EMA antena je modificirana EH antena, čija je dužina cca 2%-3% valne dužine, i za čije prilagodjenje na uredjaj nije potreban antenski tuner. Ono po čemu je posebna u odnosu na druge EH antene je način podešavanja. Za razliku od drugih EH antena EMA antena nema diskretnih elemanata prilagodjenja. Podešavanje radne frekvencije vrši se kratko spojnim VF prstenom koji nije galvanski kratko spojen. Isto tako finalno podešavanje ulazne impedancije antene na 50 Ohma ostvaruje se pomoću kapacitivnog otvorenog prstena, tako da se i promjena ulazne impedancije antene, koju unosi različita dužina koaksijalnog kabla, može iskompenzirati.


Više o EMA anteni u člancima objavljenim u časopisu «Radio HRS» br. 2/2004 i 3/2004. Članke pročitajte ovdje.