SkupštinaDana 24.04.2012. u prostorijama radio kluba sa početkom u 19.00 sati počela je redovna godišnja izvještajna skupština radio kluba. Od 21 člana sa popisa članova, verifikaciona komisija je utvrdila da je na Skupštini nazočno 14 članova te da Skupština može početi sa radom i donositi pravovaljane odluke. Rutinski su pročitana izvješća, te se otvorila rasprava po izvješćima. Novost je da se ponovno pokrenula akcija na uređenju natjecateljske lokacije u selu Korita. Izvješća su jednoglasno prihvaćena kao i financijski plan za 2012. godinu.
Nakon službenog dijela, mala skromna zakuska, ali i puno priča iz bogatog radioamaterskog iskustva.