Boris Horvat 9A3TN


HOME MADE

Evo nekoliko uradaka  kućne izrade (home made) koje sam što iz znatiželje, što iz nedostatka novca napravio u zadnje vrijeme:

KV vertikalna antena : BUTTERNUT HF-2V

80 / 40 / 30m

 sheme :

HF-2V HF2V 80-40m vertikalka.doc

HF-9V HF-9V.doc

 

    Rotator – prolazni za cijev 50mm

                                                                                                                 Montažni nacrt                                                                  

Ideja o izradi masivnog i pouzdanog antenskog rotatora obično se javlja kada umjesto neke UKV yagice na stup želite postaviti KV beam ili kad vam dojadi popravljanje nekog jeftinog plastično-aluminiskog kupovnog rotatora.

Rotator je konstruiran za bočnu montažu na vanjskom zidu i kroz njega prolazi antenski stup-cijev max. promjera 50mm (može se koristiti pocinčana vodovodna ili bešavna cijev 1").

Bokocrt

Nacrt

 

Iznad rotatora na udaljenosti od min 1m ( a može i više zavisno od dužine ant.stupa)nalazi se klizni ležaj koji daje dodatnu čvrstoću cijelom stupu. Mehanička konstrukcija izvedena je tako što je na temeljnu ploču poz.1 (vareni kutnik od pločevine debljine 10mm) zavaren prsten poz.3 kao kućište velikog kugličnog ležaja poz.2 110/60x22mm tip 6212. U ležaj je upresana glavčina sa zupčanikom pužnog kola (m=2mm, z=70, d2=140mm, da2=144mm). Pužni vijak (m=2mm, z=1, d1=20mm), poz.11 pričvršćen je na temeljnu ploču pomoću kućišta poz.10. Na vratilo pužnog vijka postavljena je remenica klinastog remena (može biti i lančani prijenos) koja ga veze sa vratilom motora   postavljenog   sa  donje  strane  temeljne  ploče paralelno ispod pužnog vijka.

Tlocrt

Sastavnica

 

 

Motor je trofazni (nema iskrenja i smetnji) snage 20W 100V sa integriranim reduktorom koji daje 70 okretaja u minuti. Motor se napaja monofaznim priključkom 220V/50Hz preko visoko vatnog otpornika za smanjenje napona, a smjer okretaja dovođenjem faze na jednu od strana kondenratora spojenog na dva namotaja motora. Kontrola smjera izvedena je tako što je u rotatoru postavljen linearni potenciometar od 500W, kojeg preko remenog (kirurški konac) prijenosa 2:1 pokreče glavčina poz.5. Na krajeve potenciometra spojen je stabilizirani napon 1,5 do 2V (uz pomoć npr. LM317), a instrument na upravljačkoj kutiji očitava pad stabiliziranog napona  sa kliznog izvoda potenciometra. Trimer spojen serijski sa instrumentom služi za kalibraciju maksimalnog otklona. 

:Elelkto shema Tarni lezaj

 

Skice pozicija:

Temeljna ploča SKO-01

Ploča montaža i kućište ležaja SKO-03

Glavčina i ležaja SKO-04

Kućište pužnog vijka SKO-06

Prirubnica SKO-09

Pužni vijak SKO-07

Pogled odozdo

 

Pužni prijenos :

 

 

Rotator sa 4 a tarni ležaj sa 2 komada M12 vijka pričvršćeni su  na bočni zid kuće. Prijenosni omjer je takav da se rotaror okreće jedan krug u minuti što se pokazalo kao optimalna brzina. Pužni prijenos je samokočan pa nije potrebno ugrađivati kočnicu. Na požnom kolu postavljen je graničnik koji uz pomoć mikro-prekidača gasi motor u nultom položaju. Kućište je napravljeno od pocinčanog lima debljine 0,5mm i zaštićenu gumenom obujmicom sa gornje strane. Rotator je napravljen 1992. godine i od tada radi bez ikakovih problema.

 

Moror sa reduktorom

 

Granicni prekidaci i prijenos za potenciometar

 


 

 

 povratak na pocetnu stranicu