9 A 3 I J
Krunoslav Spaić, Osijek, Sjenjak 48 - LOC: JN95IN

P O Č E T N A

O meni

Diplome

Dnevnik

Statistika

Slike

Porodica

Linkovi


H O M E

About me

Awards

 Logbook

Statistic

Photos

Family

Links


Kratki info

Ime mi je Krunoslav Spaić, rodjen sam 29.03.1942. godine. Svoju prvu pozivnu oznaku YU2LEP dobio sam nakon položenog ispita "E" razreda 22.12.1982. Kasnije sam imao pozivnu oznaku YZ2LEP. Po položenom ispitu "B" razreda 1988. godine, dobio sam pozivnu oznaku YT2IJ. Nakon uspostave države Hrvatske imam pozivnu oznaku 9A3IJ i "A" razred, te sam član Radio Kluba Osijek 9A1BOP - 9A1O. Trenutno mjesto boravka je Osijek, WWLoc JN95IN, u istočnom dijelu Republike Hrvatske (9A). Koristio sam i 9A283IJ pozivnu oznaku 2013.g.
Supruga Tonka je takodjer radioamater, položila je ispit "E" razreda 22.12.1982, te je dobila prvu pozivnu oznaku YU2LID, a sada ima pozivnu oznaku 9A7LID i isto je član je Radio Kluba Osijek.
Sin Igor je takodjer radioamater, položio je ispit "E" razreda 15.05.1988 i dobio pozivnu oznaku YT2AJU, a 1989. godine položio je ispit "C", "D", "F" razreda. Nakon uspostave države Hrvatske ima "B" razred i pozivnu oznaku 9A6AJU i takodjer je član Radio Kluba Osijek.

Lokacija za natjecanje je u Brodjancima mjestu 20 km zapadno od Osijeka, WWLoc JN95FN.

Interesi :

KV natjecanja u kojima sam postigao lijepe rezultate, a zanimaju me i UKV natjecanja u kojima sam u zadnjim godinama pokazao više zanimanja. DX rad za mene je prva i osnovna zainteresiranost u radu sa KV postajom, a takodjer sam aktivan i na packet radiju.

Članstvo :

Član sam Radio Kluba 9A1BOP gdje sam jedno vrijeme bio rizničar kluba, ali zbog prezauzetosti posla morao sam tu dužnost prepustiti drugom kolegi. Sada sam u zasluženoj mirovini.

Copyright (C) 20013, 9A3IJ. all right reserved