U tabeli su zemlje koje više nisu na DXCC listi (BRISANE) a koje su mi priznate.