Radioamateri me zovu "Koki"

 

Imao sam i drugih nadimaka ali najčešće me prijatelji oslovljavaju sa "Kokane". Pokušat ću Vam reći nešto o sebi (nadam se kratko i objektivno).

 

Zašto sam odabrao naslovne slike Našica? Zato što volim Našice, odrastao sam u centru u blizini ovih slika. I nakon skoro 50 godina ponovo živim u Našicama

POČETAK

Negdje 1978.g.  počeo sam se zanimati za radioamaterizam u tadašnjem policijskom klubu "13. maj" s desetak radioamatera. U to vrijeme još nisam znao telegrafiju, ali sam svejedno "ilegalno" održavao veze na klupski znak. Zatim sam u "RK Osijek" položio ispit za najnižu kategoriju, nastavio raditi u klubu koji se "utopio" i postao sekcija RK "Osijek". Ispit za tadašnju "B" klasu položio sam 1985.g. i dobio svoj prvi osobni znak (YU2TN). Prva veza u mom dnevniku bila je s K1AR. Iako sam položio i telegrafiju (tada je to bio uvjet) u početku sam radio uglavnom fonijom. Kako sam bio sve bolji i u telegrafiji, počeo sam zapostavljati foniju. Sada uglavnom radim telegrafijom. Zadnjih godina dosta radim i sa digitalnim vrstama rada.

STVARNI POČETAK
Moram priznati da mi se radioamaterizam kao hobi jako svidio i zato sam se njime počeo baviti dosta kasno (moje godine) malo prerano, još dok nisam položio ispit. I prije nego sam počeo raditi pod oznakom YU2CGQ kao "ilegalac" sam radio pod dvije pozivne oznake dvojice kolega sa kojima sam radio (YU2SA i YU2ROH). Nema dokumenata da sam bio član kluba YU2CGQ. Kao jedini dokaz da sam radio u YU2CGQ na internetu sam pronašao ovo, dio dnevnika OE5IN i dio dnevnika IK1HGI ... Vidi se da je operator bio Koki. Drugi dokumenati su uništeni kada se klub priključio kao sekcija RK "Osijek" YU2BOP.

Vremenom sam se sve više uključio u rad u Radio klub "Osijek".  U više sam  mandata bio biran u Izvršni odbor kluba. Predsjednikom kluba bio sam u tri mandata, više puta i dopredsjednik kluba. Bio sam članom Izvršnog odbora Hrvatskog radiomaterskog saveza, kao i članom Nadzornog odbora Hrvatskog radioamaterskog saveza. Bio sam i član natjecateljskih ekipa 9A1O u klubu (posebno CW rad), a jedne godine i član HQ ekipe HRS-a. Radio sam sa posebnim pozivnim oznakama u klubu 9A800OS, 9A2009OS ili  u HRS-u  9A98JP i kao gost operator u ekipama klubova iz Našica 9A770N i Dalja 9A8D.

            Zadnjih godina u RK "Osijek" sam se malo umorio i "povukao" pa su vođenje kluba preuzeli drugi ljudi (neki "priučeni" radioamateri. Dio iskusnih članova je zbog toga napustilo klub jer se nisu cijenile ranije zasluge i rad. Nakon više od 30 godina u klubu i ja sam osjetio da "to više nije to" i odlučio sam promjeniti sredinu.

Od 2018. godine sam član RK  "Belišće" 9A1KDE/9A3B a od 2021. i RK "Našice" 9A1DAB

Pitali me zašto sam prešao u RK "Belišće", koliko mi "teži" ugovor, kolika je suma ...? Osim što tamo imam prijatelja ova slika otkriva više nego što ću Vam ja reći. Preseljenjem u Našice učlanio sam se i u taj klub

 

 

Na slici rezultati rada RK "Belišće"

U preko 30 godina u RK "Osijeku" ostalo je dosta slika koje mogu prikazati moj rad..

9A2TN - ex 9A282TN - ex 4N2TN - ex YU2TN

POČETAK
STVARNI POČETAK
Moram priznati da mi se radioamaterizam kao hobi jako svidio i zato sam se njime počeo baviti dosta kasno (moje godine) malo prerano, još dok nisam položio ispit. I prije nego sam počeo raditi pod oznakom YU2CGQ kao "ilegalac" sam radio pod dvije pozivne oznake dvojice kolega sa kojima sam radio (YU2SA i YU2ROH). Nema dokumenata da sam bio član kluba YU2CGQ. Kao jedini dokaz da sam radio u YU2CGQ na internetu sam pronašao ovo, dio dnevnika OE5IN i dio dnevnika IK1HGI ... Vidi se da je operator bio Koki. Drugi dokumenati su uništeni kada se klub priključio kao sekcija RK "Osijek" YU2BOP.
POČETAK
STVARNI POČETAK
Moram priznati da mi se radioamaterizam kao hobi jako svidio i zato sam se njime počeo baviti dosta kasno (moje godine) malo prerano, još dok nisam položio ispit. I prije nego sam počeo raditi pod oznakom YU2CGQ kao "ilegalac" sam radio pod dvije pozivne oznake dvojice kolega sa kojima sam radio (YU2SA i YU2ROH). Nema dokumenata da sam bio član kluba YU2CGQ. Kao jedini dokaz da sam radio u YU2CGQ na internetu sam pronašao ovo, dio dnevnika OE5IN i dio dnevnika IK1HGI ... Vidi se da je operator bio Koki. Drugi dokumenati su uništeni kada se klub priključio kao sekcija RK "Osijek" YU2BOP.
POČETAK
STVARNI POČETAK
Moram priznati da mi se radioamaterizam kao hobi jako svidio i zato sam se njime počeo baviti dosta kasno (moje godine) malo prerano, još dok nisam položio ispit. I prije nego sam počeo raditi pod oznakom YU2CGQ kao "ilegalac" sam radio pod dvije pozivne oznake dvojice kolega sa kojima sam radio (YU2SA i YU2ROH). Nema dokumenata da sam bio član kluba YU2CGQ. Kao jedini dokaz da sam radio u YU2CGQ na internetu sam pronašao ovo, dio dnevnika OE5IN i dio dnevnika IK1HGI ... Vidi se da je operator bio Koki. Drugi dokumenati su uništeni kada se klub priključio kao sekcija RK "Osijek" YU2BOP.
POČETAK
STVARNI POČETAK
Moram priznati da mi se radioamaterizam kao hobi jako svidio i zato sam se njime počeo baviti dosta kasno (moje godine) malo prerano, još dok nisam položio ispit. I prije nego sam počeo raditi pod oznakom YU2CGQ kao "ilegalac" sam radio pod dvije pozivne oznake dvojice kolega sa kojima sam radio (YU2SA i YU2ROH). Nema dokumenata da sam bio član kluba YU2CGQ. Kao jedini dokaz da sam radio u YU2CGQ na internetu sam pronašao ovo, dio dnevnika OE5IN i dio dnevnika IK1HGI ... Vidi se da je operator bio Koki. Drugi dokumenati su uništeni kada se klub priključio kao sekcija RK "Osijek" YU2BOP.
POČETAK
STVARNI POČETAK
Moram priznati da mi se radioamaterizam kao hobi jako svidio i zato sam se njime počeo baviti dosta kasno (moje godine) malo prerano, još dok nisam položio ispit. I prije nego sam počeo raditi pod oznakom YU2CGQ kao "ilegalac" sam radio pod dvije pozivne oznake dvojice kolega sa kojima sam radio (YU2SA i YU2ROH). Nema dokumenata da sam bio član kluba YU2CGQ. Kao jedini dokaz da sam radio u YU2CGQ na internetu sam pronašao ovo, dio dnevnika OE5IN i dio dnevnika IK1HGI ... Vidi se da je operator bio Koki. Drugi dokumenati su uništeni kada se klub priključio kao sekcija RK "Osijek" YU2BOP.
POČETAK
STVARNI POČETAK
Moram priznati da mi se radioamaterizam kao hobi jako svidio i zato sam se njime počeo baviti dosta kasno (moje godine) malo prerano, još dok nisam položio ispit. I prije nego sam počeo raditi pod oznakom YU2CGQ kao "ilegalac" sam radio pod dvije pozivne oznake dvojice kolega sa kojima sam radio (YU2SA i YU2ROH). Nema dokumenata da sam bio član kluba YU2CGQ. Kao jedini dokaz da sam radio u YU2CGQ na internetu sam pronašao ovo, dio dnevnika OE5IN i dio dnevnika IK1HGI ... Vidi se da je operator bio Koki. Drugi dokumenati su uništeni kada se klub priključio kao sekcija RK "Osijek" YU2BOP.
POČETAK
STVARNI POČETAK
Moram priznati da mi se radioamaterizam kao hobi jako svidio i zato sam se njime počeo baviti dosta kasno (moje godine) malo prerano, još dok nisam položio ispit. I prije nego sam počeo raditi pod oznakom YU2CGQ kao "ilegalac" sam radio pod dvije pozivne oznake dvojice kolega sa kojima sam radio (YU2SA i YU2ROH). Nema dokumenata da sam bio član kluba YU2CGQ. Kao jedini dokaz da sam radio u YU2CGQ na internetu sam pronašao ovo, dio dnevnika OE5IN i dio dnevnika IK1HGI ... Vidi se da je operator bio Koki. Drugi dokumenati su uništeni kada se klub priključio kao sekcija RK "Osijek" YU2BOP.
POČETAK
STVARNI POČETAK
Moram priznati da mi se radioamaterizam kao hobi jako svidio i zato sam se njime počeo baviti dosta kasno (moje godine) malo prerano, još dok nisam položio ispit. I prije nego sam počeo raditi pod oznakom YU2CGQ kao "ilegalac" sam radio pod dvije pozivne oznake dvojice kolega sa kojima sam radio (YU2SA i YU2ROH). Nema dokumenata da sam bio član kluba YU2CGQ. Kao jedini dokaz da sam radio u YU2CGQ na internetu sam pronašao ovo, dio dnevnika OE5IN i dio dnevnika IK1HGI ... Vidi se da je operator bio Koki. Drugi dokumenati su uništeni kada se klub priključio kao sekcija RK "Osijek" YU2BOP.
POČETAK
STVARNI POČETAK
Moram priznati da mi se radioamaterizam kao hobi jako svidio i zato sam se njime počeo baviti dosta kasno (moje godine) malo prerano, još dok nisam položio ispit. I prije nego sam počeo raditi pod oznakom YU2CGQ kao "ilegalac" sam radio pod dvije pozivne oznake dvojice kolega sa kojima sam radio (YU2SA i YU2ROH). Nema dokumenata da sam bio član kluba YU2CGQ. Kao jedini dokaz da sam radio u YU2CGQ na internetu sam pronašao ovo, dio dnevnika OE5IN i dio dnevnika IK1HGI ... Vidi se da je operator bio Koki. Drugi dokumenati su uništeni kada se klub priključio kao sekcija RK "Osijek" YU2BOP.
POČETAK
STVARNI POČETAK
Moram priznati da mi se radioamaterizam kao hobi jako svidio i zato sam se njime počeo baviti dosta kasno (moje godine) malo prerano, još dok nisam položio ispit. I prije nego sam počeo raditi pod oznakom YU2CGQ kao "ilegalac" sam radio pod dvije pozivne oznake dvojice kolega sa kojima sam radio (YU2SA i YU2ROH). Nema dokumenata da sam bio član kluba YU2CGQ. Kao jedini dokaz da sam radio u YU2CGQ na internetu sam pronašao ovo, dio dnevnika OE5IN i dio dnevnika IK1HGI ... Vidi se da je operator bio Koki. Drugi dokumenati su uništeni kada se klub priključio kao sekcija RK "Osijek" YU2BOP.
POČETAK
STVARNI POČETAK
Moram priznati da mi se radioamaterizam kao hobi jako svidio i zato sam se njime počeo baviti dosta kasno (moje godine) malo prerano, još dok nisam položio ispit. I prije nego sam počeo raditi pod oznakom YU2CGQ kao "ilegalac" sam radio pod dvije pozivne oznake dvojice kolega sa kojima sam radio (YU2SA i YU2ROH). Nema dokumenata da sam bio član kluba YU2CGQ. Kao jedini dokaz da sam radio u YU2CGQ na internetu sam pronašao ovo, dio dnevnika OE5IN i dio dnevnika IK1HGI ... Vidi se da je operator bio Koki. Drugi dokumenati su uništeni kada se klub priključio kao sekcija RK "Osijek" YU2BOP.
POČETAK
STVARNI POČETAK
Moram priznati da mi se radioamaterizam kao hobi jako svidio i zato sam se njime počeo baviti dosta kasno (moje godine) malo prerano, još dok nisam položio ispit. I prije nego sam počeo raditi pod oznakom YU2CGQ kao "ilegalac" sam radio pod dvije pozivne oznake dvojice kolega sa kojima sam radio (YU2SA i YU2ROH). Nema dokumenata da sam bio član kluba YU2CGQ. Kao jedini dokaz da sam radio u YU2CGQ na internetu sam pronašao ovo, dio dnevnika OE5IN i dio dnevnika IK1HGI ... Vidi se da je operator bio Koki. Drugi dokumenati su uništeni kada se klub priključio kao sekcija RK "Osijek" YU2BOP.
POČETAK
STVARNI POČETAK
Moram priznati da mi se radioamaterizam kao hobi jako svidio i zato sam se njime počeo baviti dosta kasno (moje godine) malo prerano, još dok nisam položio ispit. I prije nego sam počeo raditi pod oznakom YU2CGQ kao "ilegalac" sam radio pod dvije pozivne oznake dvojice kolega sa kojima sam radio (YU2SA i YU2ROH). Nema dokumenata da sam bio član kluba YU2CGQ. Kao jedini dokaz da sam radio u YU2CGQ na internetu sam pronašao ovo, dio dnevnika OE5IN i dio dnevnika IK1HGI ... Vidi se da je operator bio Koki. Drugi dokumenati su uništeni kada se klub priključio kao sekcija RK "Osijek" YU2BOP.
POČETAK
STVARNI POČETAK
Moram priznati da mi se radioamaterizam kao hobi jako svidio i zato sam se njime počeo baviti dosta kasno (moje godine) malo prerano, još dok nisam položio ispit. I prije nego sam počeo raditi pod oznakom YU2CGQ kao "ilegalac" sam radio pod dvije pozivne oznake dvojice kolega sa kojima sam radio (YU2SA i YU2ROH). Nema dokumenata da sam bio član kluba YU2CGQ. Kao jedini dokaz da sam radio u YU2CGQ na internetu sam pronašao ovo, dio dnevnika OE5IN i dio dnevnika IK1HGI ... Vidi se da je operator bio Koki. Drugi dokumenati su uništeni kada se klub priključio kao sekcija RK "Osijek" YU2BOP.