Radioamateri me zovu "Koki"

Imao sam i drugih nadimaka ali najčešće me prijatelji oslovljavaju sa "Kokane". Pokušat ću Vam reći nešto o sebi (nadam se kratko i objektivno).

Zašto sam odabrao naslovne slike Našica? Zato što volim Našice, odrastao sam u centru u blizini ovih slika. I nakon skoro 50 godina ponovo živim u Našicama.

     Vremenom sam se sve više uključio u rad u Radio klub "Osijek".  U više sam mandata bio biran u Izvršni odbor kluba. Predsjednikom kluba bio sam u tri mandata, više puta i dopredsjednik kluba. Bio sam članom Izvršnog odbora Hrvatskog radiomaterskog saveza, kao i članom Nadzornog odbora Hrvatskog radioamaterskog saveza. Bio sam i član natjecateljskih ekipa 9A1O u klubu (posebno CW rad), a jedne godine i član HQ ekipe HRS-a. Radio sam sa posebnim pozivnim oznakama u klubu 9A800OS, 9A2009OS ili  u HRS-u  9A98JP i kao gost operator u ekipama klubova iz Našica 9A770N i Dalja 9A8D.

            Zadnjih godina u RK "Osijek" sam se malo umorio i "povukao" pa su vođenje kluba preuzeli drugi ljudi (neki "priučeni" radioamateri. Dio iskusnih članova je zbog toga napustilo klub jer se nisu cijenile ranije zasluge i rad. Nakon više od 30 godina u klubu i ja sam osjetio da "to više nije to" i odlučio sam promjeniti sredinu.

Od 2018. godine sam član RK  "Belišće" 9A1KDE/9A3B a od 2021. i RK "Našice" 9A1DAB

Pitali me zašto sam prešao u RK "Belišće", koliko mi "teži" ugovor, kolika je suma ...? Osim što tamo imam prijatelja ova slika otkriva više nego što ću Vam ja reći. Preseljenjem u Našice učlanio sam se i u taj klub

U preko 30 godina u RK "Osijeku" ostalo je dosta slika koje mogu prikazati moj rad.