Proširena 9AFF lista

Od 1. lipnja 2023. proširena je 9AFF lista. Toga dana bile su dvije ekspedicije te smo ih uspješno odradili, tako da imamo 109 referenci, tj. sve do sada aktivirane.