Više od 400000 veza u bazi

Unazad nekoliko godina koliko koristimo LoTW platformu poslali smo više od 400000 veza (za pozivne oznake 9A1CCY i 9A5Y) od kojih je tek nedavno više od 50% potvrđenih (za što se očekuje da tamo budu poslane veze od naših korespodenata). Kada bude prilike poslat ćemo i veze sa specijalnim pozivnim oznakama koje smo koristili.