Prijavljeni rezultati CQ 160m CW

Nakon mukotrpnih radova u podešavanju antene i radijalnog sustava rezultat je zadovoljavajući, iako još ne na željenoj razini osobito prema Sjevernoj Americi.