Official web site - 9A1CCY/9A5Y

Prijavljeni rezultati IARU HFC

Nacionalna ekipa 9A0HQ je u svojem sastavu imala lanjsko svjetskog prvaka te je jedino na tom opsegu i vrsti rada ostvaren izniman rezultat u odnosu na druge.