Official web site - 9A1CCY/9A5Y

Nova ARC – CEPT radioamaterska dozvola

U prigodi obilježavanja 50 godina uspješnog rada kluba HAKOM nam je izdao dozvolu za korištenje posebnih pozivnih oznaka do kraja godine: 9A50CCY i 9A50Y.

ARC-00099/2021Radio klub Jan Hus9A50CCY,9A50YARC19.3.2021. –  31.12.2021.