Official web site - 9A1CCY/9A5Y

Prijavljeni rezultati natjecanja KOS CW 2020.

Jaka konkurencija i dobre prilike omogućili su većem broju postaja da ostvare više bodova nego li iznosi dosadašnji najbolji svjetski rezultat u ovoj kateoriji.