Official web site - 9A1CCY/9A5Y

Nova vertikalna antena omogućila top 5 rezultat

Prema prijavljenim rezultatima u najvećem telegrafskom natjecanju u kojemu je korištena nedavno podignuta vertikalna antena ostvaren je odličan rezultat, više od 100k bodova te više od 1k veza.

CQWWDXCW2014

Odgovori