Novsti iz HRS-a – elektroničko zasjedanje Skupštine HRS-a

U tijeku je novo elektroničko zasjedanje Skupštine HRS-a (za izaslanike Klubova) vezano uz odlazak administrativne radnice Ljiljane Božak u mirovinu.

Skupština zasjeda na temelju čl 33. Statuta HRS-a.