Zastupnici u Skupštinu HRS-a

Dosadašnjim je zastupnicima u Skupštini HRS-a istekao mandat. Naš Klub ima prvo prema članku 28. Statuta HRS-a na dva (2) zastupnika odnosno njihova zamjenika. Stoga molimo zainteresirane punoljetne članove Kluba koji su protekle 2015. godine platili članarinu i HRS-u da se do vikenda jave Predsjedniku ili na mail iz kontakta.

Zastupnici su odabrani, a vjerodajnice poslane u HRS.